Gravid vecka 41 (40+0–40+6)

Du har nått ditt förlossningsdatum! Det är dock bara 5-10 % som föder på själva dagen. Så om du inte har fött ännu finns det ingen anledning till panik. Läs mer om vecka 41 och förlossningen här.

Gravid vecka 41 – mage och foster

GRAVID VECKA 41 | Jippi! Den här veckan har du nått ditt förlossningsdatum!

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 41, har du varit gravid i 40 hela veckor + 0 dagar till 40 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 40+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 40+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 41 graviditetsveckan.

Gravid vecka 41: Vad händer med dig?


Jippi! Den här veckan har du nått ditt förlossningsdatum! För att beräkna ditt förlossningsdatum räknar du från den första dagen i din senaste mens och sedan 40 veckor framåt – det är 38 veckor efter ägglossning och befruktning. Med andra ord vecka 40+0.

Men bara 5-10 % föder på exakt [förlossningsdatum] (https://iform.se/halsa/sund-graviditet/graviditetskalkylator). Om du inte har fött ditt barn ännu finns det ingen anledning till oro. Det är lika normalt att föda två veckor före förlossningsdagen som två veckor efter.

Om du är omföderska går det vanligtvis lite snabbare än om det är ditt första barn.

Gravid vecka 41: Vad händer med ditt foster?


Det första skriket ljuder ut i världen – eller åtminstone i förlossningsrummet. Och det är inte för att barnet är missnöjt med att säga hejdå till livmodern som ljudet hörs. Skriket är livsviktigt.

När barnet är fött klipps navelsträngen av och förbindelsen till moderkakan bryts. Detta stoppar all syretillförsel från dig till barnet, som nu måste få syre via luftvägarna och lungorna.

Detta sker vanligtvis inom de första sekunderna efter att barnet fötts och barnet har uppnått ett normalt andningsmönster när det är mindre än 1 minut gammalt.

En förklaring till att det nyfödda barnet börjar andas så snabbt är att det kan ha uppstått en liten syrebrist under utdrivningen genom förlossningskanalen. Detta utlöser en kraftig andningsreflex.

Källor: Barnmorska, 1177