Vad är skillnaden mellan stress och depression?

Blir man deprimerad av stress? Eller blir man stressad av en depression? Utbrändhet och depression är nära sammankopplade. Läs om sambandet här.

Stressad och deprimerad kvinna

STRESS OCH DEPRESSION Är du stressad, utbränd? Se upp. Över tid kan det utvecklas till en depression.

© iStock

Både utmattning och depression är vanligt, båda tillstånden drabbar psyket, och många av symptomen överlappar varandra. Sömnbesvär, brist på energi och handlingsförlamning är några av exemplen på känslor du kan uppleva vid både utmattning och depression.

Skillnaden mellan stress och depression

Trots att långvarig stress/utmattning och depression ofta överlappar varandra är det två olika tillstånd. I motsats till depression definieras utmattning inte som en psykisk sjukdom utan som ett syndrom.

Utmattning uppstår ofta när vi inte känner att vi kan leva upp till kraven från vår omgivning eller från oss själva. Depression är mer komplext och det kan vara både genetiskt betingat och orsakat av trauman och upplevelser tidigt i våra liv.

Depressions-test: Se om du är deprimerad

Enligt Poul Videbech är utmattning därför enklare att göra något åt än en depression:

“Du kan känna glädje även om du är utmattad, och du har oftast lättare att agera. Om det t ex är jobbet som stressat dig kan det hjälpa att ta en längre paus. Är du deprimerad mår du inte nödvändigtvis bättre av att undvika det som har utlöst depressionen.”

Är du deprimerad under en längre period har du ofta svårt att sköta ditt jobb och vårda dina relationer, och det är stressande
— Poul Videbech, professor och överläkare vid Center för Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Det är också vanligt att de två tillstånden uppstår i kölvattnet av varandra. Det är inte alla med utmattningssyndrom som blir deprimerade, men personer som har utmattningssyndrom kan också utveckla en depression. Enligt depressionsforskare Poul Videbech sker det bl a eftersom kroppen utsöndrar stresshormonet kortisol, som kortvarigt är harmlöst men som under längre tid kan skapa obalans i samarbetet mellan de olika centren i hjärnan.

Det är inte heller ovanligt att depression kan göra dig utbränd.