13 cancerformer du kan förebygga med motion

Du kan reducera risken för flera av de vanligaste cancerformerna genom att träna och hålla dig aktiv. Se vilka här.

Kvinna springer och förebygger cancer

MOTION MOT CANCER Du kan förebygga många olika typer av cancer genom att vara aktiv.

© iStock

Motion skyddar mot cancer - det är experterna eniga om. Antalet studier som backar den teorin växer stadigt och samtidigt lär sig forskarna mer om vilka cancerformer du kan rusta dig emot.

Det finns nämligen över 200 olika typer av cancer – vissa mer sällsynta än andra – och det går inte att säga med säkerhet att träning och dalig rörelse kan bekämpa alla.

Den goda nyheten är dock att motion i alla fall ser ut att kunna reducera risken för många av de mest utbredda cancerformerna och troligtvis ännu fler. Se här vilka typer du förebygger genom att få upp pulsen.

Motion förebygger med säkerhet:

 • Tjockktarmscancer
 • Ändtarmscancer
 • Bröstcancer
 • Livmodercancer

Du sänker risken för dessa fyra cancerformer när du regelbundet håller dig aktiv. Det gäller både hård, svettdrypande träning och rörelse i vardagen.

Den positiva effekten kan bero på några av de sunda mekanismerna som vi vet försegår i kroppen när vi motionerar. Bland annat ger det en bättre matsmältning och därmed minskad risk för tarmcancer, och det minskar produktionen av könshormonet östrogen, vilket hjälper till med att förebygga bröstcancer och livmodercancer.

LÄS OCKSÅ: Så här förebygger motion cancer

Motion förebygger med stor sannolikhet:

 • Struprörscancer
 • Cancer i urinblåsan
 • Njurcancer
 • Magcancer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Skelettcancer
 • Huvud- och halscancer
 • Leukemi

De typer av cancer som forskarna med säkerhet vet kan bromsas med motion är samtidigt några av de vanligaste – och därmed också cancerformer som har forskats mycket kring. Därför är det svårare att säga något slutgiltigt om mindre vanliga cancerformer.

Det kräver större studier, med fler befolkningsgrupper, och 2016 var det just vad som gjordes och publicerades i tidsskriften JAMA Internal Medicine. Det omfattande studien samlade data från 12 amerikanska och europeiska studier med totalt 1,4 millioner deltagare. De följdes genom 11 åt och resultatet visade att de 10 procent mest aktiva hade en lägre förekomst av 13 olika cancerformer jämfört med de 10 procent som var minst aktiva.

I en annan större studie från 2019 tyder resultaten på samma positiva sammanhang mellan motion och cancerrisk. Här har amerikanska forskare gårr igenom hundratals studier på området och kommit fram till att en hög aktivitetsnivå – jämfört med en låg aktivitetsnivå – förebygger cancer i bland annat urinblåsan, matstrupen, njurarna och magen.

Forskarna har alltså under senare år haft möjlighet att undersöka många olika cancer former – också vissa av de mest sällsynta. Och deras slutsatser understryker att fysisk aktivitet med stor sannolikhet reducerar risken för de flesta formerna av cancer.