Forskare: Få samma resultat med mindre träning

Får du ut så mycket som möjligt av din styrketräning? Enligt forskare kan framförallt en rörelse förkorta tiden du använder. Se vilken.

Kvinna som sänker en hantel i en biceps curl.

STYRKA – Lägg mindre tid på dina styrkeövningar, men få samma resultat.

© Jakob Helbig

Vill du ha starka muskler på kortast möjliga tid? Då ska du fokusera på att långsamt sänka vikterna när du styrketränar, istället för att lyfta dem. Det är i alla
fall vad en grupp forskare hävdar, efter att de har testat vilken typ av träning som ger störst muskelmassa. När du tränar styrketräning gör du två rörelser, den koncentriska (när du lyfter) och den excentriska (när du sänker vikten igen).

Fit på ett kick: Träna på 10 minuter

I studien fick tre grupper träna armarna genom att lyfta hantlar två gånger i veckan under fem veckor. En grupp skulle både lyfta och sänka hanteln, en skulle bara lyfta och den sista gruppen skulle bara sänka hanteln när de tränade.

Den sistnämnda gruppen skulle utföra hälften så många repetitioner som de andra. Efter fem veckor hade den gruppen som bara sänk- te hanteln uppnått samma tillväxt i styrka som de andra, trots att de bara gjorde hälften så många repetitioner. Den gruppen hade också fått större muskler än de andra.

Det kan kanske låta märkligt att du får störst effekt av att sänka vikten i samma riktning som tyngdkraften. Men den bromsande rörelsen kräver större koncentration och mer hjärnaktivitet än att lyfta. Så länge vi just håller emot och sänker vikten långsamt och kontrollerat alltså.

3 SÄTT DINA MUSKLER JOBBAR PÅ

EXCENTRISK (muskeln förlängs)

T ex när du sänker hanteln, går ner för trappor och sätter dig ner i en squat.

KONCENTRISK (muskeln dras ihop)

T ex när du lyfter hanteln upp mot dig, går upp för trappan eller reser dig upp ur en squat.

ISOMETRISK (muskeln hålls i samma ställning)

När du tränar statisk träning, där du tex håller armen sträckt framför dig, står i plankan eller i jägarvila.