Gravid vecka 17 (16+0–16+6)

I vecka 17 mäter fostret nu 16 cm från topp till tå. Benen växer ordentligt och det lilla livet kan vicka på tårna och hålla sig själv i handen.

Gravid vecka 17 – mage och foster

GRAVID VECKA 17 | Den lilla arvtagaren kan nu hålla handen och vicka på tårna!

© I FORM & iStock

När du är gravid i vecka 17, har du varit gravid i 16 hela veckor + 0 dagar till 16 hela veckor + 6 dagar.

Dagarna i den har veckan betecknas av barnmorskan som vecka 16+0-6, där 0-6 är det antal dagar som gått av veckan. När man ska säga hur långt du är gången i din graviditet, räknar man antal fullgångna veckor och dagar i graviditeten. Vecka 16+0 betyder alltså att det är den första dagen i den 17 graviditetsveckan.

Gravid vecka 17: Vad händer med dig?


Dina tankar kretsar förmodligen kring graviditet större delen av tiden. Och det kan vara svårt för andra i din omgivning att helt förstå allt du går igenom under den här perioden.

Därför kan det vara givande att dela med sig av sina glädjeämnen, förväntningar och bekymmer till andra gravida kvinnor som kan relatera till dina tankar under den här tiden. Om du har möjlighet, ta en fika med en annan blivande mamma!

Läs också: 14 vanliga graviditetsbekymmer

Gravid vecka 17: Vad händer med ditt foster?


Organutvecklingsprojektet fortsätter med oförminskad styrka. Mycket är på plats, men en hel del byggarbete återstår. Och även vid födseln finns det strukturer, särskilt i nervsystemet, njurarna och levern, som inte är helt färdigutvecklade.

När det gäller extremiteternas utveckling har det hittills varit armarna som har visat vägen. Men nu tar benen revansch och växer på längden.

Det finns liv och lycka i fostervattnet. Fostret sväljer vattnet och kissar ut det igen. Och det fortsätter också att träna andningsrörelser. Den lilla arvingen kan hålla händer och vicka på tårna.

Din kropp överför antikroppar till fostret för att skydda det mot de infektioner som lurar ute i den verkliga världen.

Källor: Barnmorska [Christina Maltby], 1177