Hur länge kan man hålla sig vaken?

Hur länge är det fysiskt möjligt för en människa att hålla sig vaken?

Elva dygn och 25 minuter är officiellt det längsta en människa har hållit sig vaken.

Bakom rekordet ligger amerikanen Randy Gardner som genomförde sitt rekordförsök som 17-åring i samband med ett skolprojekt som övervakades av sömnforskare. Gardner påbörjade sitt rekordförsök den 28 december 1963, och avslutade det när han till slut somnade den 8 januari 1964.

Medan försöket pågick upplevde han att hans syn försämrades, han hade svårt att uttrycka sig, han fick problem med koncentrationen och han blev på sämre humör och blev mer lättirriterad. Senare började hans minne svikta och han fick svåra och skrämmande hallucinationer. Gardner fick som tur var inga varaktiga skador av sitt experiment. I dag avråder sömnforskare dock från liknande försök, och Guinness Rekordbok tar inte längre med den typen av rekord.

Orsaken är tusentals vetenskapliga undersökningar som visar att sömnbrist i hög grad påverkar hälsan negativt. På kort sikt försämrar sömnbrist bl.a. både koncentrations- och reaktionsförmågan, och på längre sikt ökar risken för flera olika åkommor.

olyckor

Trötta bilister är livsfarliga. Sömnbrist tros t.ex. årligen orsaka 6 000 dödsfall i trafiken i USA. Det motsvarar ca 20 %
av alla trafikolyckor med dödlig utgång.

Sjukdom

Flera studier har visat att sömnbrist ökar risken för bl.a. nedsatt immunförsvar, diabetes, åderförfettning, alzheimer, fetma och olika cancerformer.

förtida död

En hälsorapport placerade år 2016 sömnbesvär på sjunde plats över de vanligaste orsakerna till förtida död bland danskar.