IQ: Så här påverkar din intelligens ditt liv

IQ är den mänskliga egenskapen som bäst förutsäger hur lång utbildning du tar, hur prestigefyllt jobb du kommer att få och hur mycket pengar du kommer att tjäna. Få en överblick över vad din IQ betyder för ditt liv här.

IQ och utbildningsnivå

IQ | Utbildning kan höja IQ med 1-5 poäng för varje extra års utbildning.

© gettyimages

Vi har alla en. Vissas är hög, andras är låg och de flesta av oss har en som ligger någonstans mittemellan. Den har stor betydelse för våra liv, men man kan inte göra så mycket för att förändra den – man är född med en potential, och så kan den utvecklas i högre eller lägre grad.

Det finns också flera bra anledningar att intressera sig för intelligens: Om du tror att IQ “bara” handlar om din förmåga att lösa 5.000-bitarspussel så tar du helt fel. Vår intelligenskvot har inflytande på allt från vår lönenivå till vår förväntande livslängd.

Vår IQ har överraskande stor betydelse för vilket liv vi lever. Här är några av de saker som din intelligens har betydelse för.

1 Din utbildningsnivå


En hög IQ är – kanske inte särskilt överraskande – associerad med en lång utbildning. Har du hög IQ har du alltså statistiskt sett en längre universitetsutbildning. Andra faktorer spelar dock in: om du t ex har en personlighet som gör dig extra plikttrogen, så betyder detta mer på universitetsnivå än några extra IQ-poäng.

2 Din lön


Det finns en korrelation mellan antalet poäng på ditt IQ-test och antalet nollor på din lönebesked. Det är dock svårt att skilja på vad som beror på enbart IQ och vad som beror på utbildning, eftersom det finns ett tydligare samband mellan högre utbildning och höga löner.

3 Din förväntade livslängd


Det finns ett samband mellan IQ och dödlighet. I en svensk studie följdes 1 miljon män under 20 år, som alla hade fått sin IQ testad i samband med mönstringen. Här fann man att de som fick lägst poäng hade cirka tre gånger högre risk att dö tidigt än de som hade fått högst poäng i IQ-testet.

4 Din hälsa


Folk med hög IQ lever generellt mer hälsosamt. Både när man ser till kost, motionsvanor och rökning. Risken att dö av lungcancer är högre för lågbegåvade. Det beror troligen på att de statistiskt sett oftare tillhör en socioekonomiskt mer utsatt grupp i samhället.

5 Din förbrukning av droger


Medan forskningen inte säger någonting om sambandet mellan IQ och alkoholförbrukning, verkar högbegåvade människor ha en större konsumtion av droger som kokain och ecstasy. Huruvida en högre konsumtion också innebär ett mer utbrett missbruk förtäljer inte historien.

6 Din risk för psykisk sjukdom


Trots att det finns en liten överrepresentation av Aspergers syndrom och bipolär sjukdom bland de med högst IQ, så skyddar en hög IQ statistiskt sett mot psykisk sjukdom som schizofreni, depression, OCD och PTSD.

7 Din risk för att bli mördad


Personer med låg IQ har en ökad risk för att bli mördade, trots att risken fortfarande är liten. Den förhöjda risken hänger troligen inte samman med IQ utan att personer med låg IQ statistiskt sett har en högre risk att tillhöra en socioekonomisk grupp där våld och mord är mer utbrett.

Hjärna – IQ

8 tecken på att du är smartare än du tror

Du lärde dig läsa tidigt

Det är inte ovanligt att högbegåvade barn lär sig att läsa innan de börjar skolan.

Du är bra på siffror

Är huvudräkning enkelt för dig, eller kan du minnas folks telefonnummer i huvudet så kan det vara för att du är lite extra smart.

Du har ett stort ordförråd

Som barn kanske folk i din omgivning tyckte att du var lillgammal, och idag kanske du finner glädje i att lära dig och använda nya ord. En amerikansk studie, från 2015, har dessutom indikerat att smarta människor svär mer.

Du är bra på att koncentrera dig

Särskilt om det du gör intresserar dig.

Du är empatisk

Om det är lätt för dig att sätta dig in i andra människors situation, och om du har ett högt rättvisepatos, kan du också ha en hög IQ

Du är detaljorienterad

Är du perfektionistisk och har svårt att släppa saker på jobbet? Orsaken kan vara en hög IQ.

Du hade stora känslor som barn, som kunde svänga mycket

Det är inte ovanligt att högbegåvade barn upplever världen och sina egna känslor lite annorlunda än oss andra. Det kan ge sig till uttryck i stora känsloutbrott.

Du ställde tusen frågor som barn

Nyfikenhet och öppenhet är två personlighetsdrag som i hög grad kännetecknar högbegåvade människor, och det är kanske extra utpräglat hos högbegåvade barn.

Källa: föreningen Psykologer i Danmark

Källa: Trine Flensborg-Madsen, professor i medicinsk psykologi vid Köpenhamns Universitet