Kan yrsel bero på lösa kristaller?

Kristallsjukan är den vanligaste orsaken till yrsel: Det är som tur är helt ofarligt, och du kan ofta lösa problemet själv.

Kvinna med slutna ögon och i grå jacka, som tar sig om huvudet

KRISTALLSJUKA - Yrseln kan kännas våldsam och uppstå när som helst. Men kom ihåg att den ofta går över av sig själv efter 20-30 sekunder.

© iStock

Yrsel kan bero på många olika saker, och om du har hört om kristallsjuka så stämmer det trots det lite lustiga namnet.

Det är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat.

När du vrider huvudet i vissa positioner rör sig kristallerna och orsakar yrsel. I örats båggångar finns en geléaktig massa som täcker så kallade hårceller.

De tunna hår som finns på hårcellernas yta registrerar vågrörelserna i vätskan, som uppstår när huvudet vänds och vrids, och meddelar hjärnan om huvudets position.

När kristaller lossnat och hamnat fel i båggångsvätskan, påverkar de vågrörelserna och därmed signalerna till hjärnan. Det gör att du känner dig yr.

Ett anfall varar ofta i 20-30 sekunder och kan upplevas väldigt våldsamt.

Så länge stenarna finns kvar i båggångarna blir du yr varje gång du rör huvudet i samma riktning som båggången. Ibland faller kristallerna tillbaka på plats av sig själva. De kan också skakas på plats genom att man gör vissa övningar.

En läkare kan se på vilken sida kristallerna är lösa genom att kolla på dina ögon.

Det här kan du själv göra vid kristallsjuka

  • Sitt upprest med huvudet lutande åt den sida där dina kristaller är lösa. Lägg dig snabbt ner på rygg med huvudet lätt bakåtböjt. Håll ställningen i 30 sekunder.

  • Vrid huvudet åt motsatt håll, och håll ställningen i 30 sekunder.

  • Vänd snabbt resten av kroppen åt samma håll som ditt huvud är vänt. Ligg på sidan med huvudet vridet så att näsan pekar snett ner mot golvet. Håll ställningen i 30 sekunder.

  • Sätt dig upp åt sidan, och fortsätt att ha huvudet vridet åt sidan. Undvik att huvudet böjd bakåt.

  • Du behöver göra övningarna flera gånger innan du mår bra igen. Men gör bara övningen en gång per dag.

  • Det är en bra ide att sova med huvudet högt, t ex med hjälp av kuddar, tills yrseln har försvunnit helt.