Är det skillnad på klimat och miljö?

Klimatkatastrofer, miljösvineri och global uppvärmning. Kärt barn har många namn, men just i det här fallet är det faktiskt två olika barn. I alla fall på ett sätt.

Ev en kvinna i regnväder

SKILLNAD? När vädret blir varmare och vi upplever mer extrema väderfenomen som orkaner, torka och skogsbränder så är det klimatet som förändras, och inte miljön.

© iStock

Det är det faktiskt – samtidigt som de två sakerna ofta hänger ihop, och att man inte alltid har gjort skillnad mellan dem.

Förvirrad? Låt oss göra en enkel definition. Klimat betecknar atmosfärens normala tillstånd på en given plats, medan miljö kan användas för alla yttre förhållanden som påverkar människor och andra organismer.

Därför kan man säga att klimatförändringar – som inte heller är samma sak som klimat – är ett av flera globala miljöproblem, men eftersom klimatförändringarna är så massiva är det också klokt att placera dem i en egen kategori.

Man kan alltså ha miljöproblem som inte har med klimat att göra, samtidigt som man också kan ha miljöproblem som påverkar klimatet. Det man inte kan säga är att alla miljöproblem är klimatproblem.

Är allt detta så viktigt för dig som kanske bara vill göra något bra för både klimatet och miljön?

Ja, det är det, för även om de två sakerna nästan alltid går hand i hand – så att om man gör något bra för klimatet så gör man också något bra för miljön – så finns det också undantag.

När man vill bygga solcells- och vindkraftverk (som trots allt minskar vårt behov av fossila bränslen och därmed är en bonus för klimatet) i naturområden kan detta utmana den biologiska mångfalden i det området och indirekt skada miljön.

Förvirrad? Vi har samlat ett antal exempel som kan vässa din förståelse för skillnaden mellan klimat och miljö.

Miljö eller klimat?

PFAS-kontaminering är...

... ett miljöproblem. Ser man bara till de icke-nedbrytbara fluorämnena, som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, så utgör de i sig inget klimatproblem, utan de är ett miljöproblem på platser där halten av PFAS-ämnen överstiger satta gränsvärden. Beräkningar från det amerikanska Environmental Protection Agency har visat att det under framställningen av PFAS-ämnen frigörs klordifluormetan, som är en växthusgas som är cirka 5 000 gånger mer potent än CO2. Så indirekt är de också ett klimatproblem.

Plastföroreningar är...

... ett miljöproblem. När vi hör om plast-öar i Stilla havet, som är större än hela Danmarks yta, så hör vi om ett miljöproblem eftersom plast skadar det lokala djurlivet och kan förorena omgivningarna. Men produktionen av plast släpper ut CO2, vilket är ett klimatproblem.

Biodiversitetskrisen är...

... ett miljöproblem. På samma sätt som klimatkrisen kan sägas vara ett miljöproblem. Biodiversitetskrisen – som innebär förlusten av artrikedom över hela jordklotet – kallas ofta en kris ovanpå en kris, och det är inte helt fel. Det är en miljökris som har uppstått främst för att vi människor har förstört livsmiljöer för djur och växter, och den är så stor att det i likhet med klimatförändringarna är vettigt att dela in den i en egen kategori.

CO2-föroreningar är...

... ett klimatproblem. Alla utsläpp av gaser som bidrar till växthuseffekten är ett klimatproblem. Det varmare vädret kan förorsaka eller förstärka lokala miljökriser – bland annat biodiversitetskrisen. Tillsammans med CO2 släpps det dessutom ut luftförorenande ämnen, och de är skadliga för såväl miljön som folkhälsan.

KÄLLA: Lars Kjerulf Petersen, seniorforskare och ph.d. vid Institutet för Miljövetenskap, Århus Universitet

I FORM nr. 13/2023