Varför får jag mjölksyra? Jag är ju i form!

Jag är i bra form eftersom jag löptränar regelbundet. Ändå får jag snabbt mjölksyra i benen när jag cyklar med min kompis som är 20 år äldre! Äter jag fel?

två glada kvinnor på cyklar

PERIFERA CIRKULATIONSSYSTEMET Om du inte har cykeltränat så mycket är blodkärlen i ”cykelmusklerna” inte lika fint förgrenade och du får mjölksyra tidigare.

© iStock

Nej, det beror inte på kosten.

Det är rätt vanligt att man inte hänger med om man plötsligt byter gren, t.ex. till kompisens favoritsport. Det beror på att man blir bra på det man tränar, och omvänt: mindre bra på det man inte tränar på.

I ditt fall är det troligen så att dina muskler inte är vana vid ihärdigt pedaltrampande. Du drabbas av mjölksyra eftersom syretillförseln inte hänger med syrebehovet, och under den syrefria förbränningsfasen – den som kallas anaerob träning – anhopas avfallsämnen i musklerna.

Inom träningsfysiologin jobbar man med två cirkulationssystem: det centrala och det perifera. Det centrala systemet är själva pumpstationen i kroppen, bestående av lungorna, hjärtat och blodet. Oavsett vilken form av konditionsträning du utövar tränar du alltid det centrala systemet.

Flaskhalsen uppstår i det perifera cirkulationssystemet. För att kunna utnyttja den höga syretillförseln från lungorna är det nödvändigt att ha ett välutecklat perifert system – dvs. blodkärlsförgreningar och energistationer som bildas ute i de muskler som tränas.

Du kan ha rätt stor nytta av din löpträning även när du cyklar, men löpkapaciteten kan inte överföras helt till cykling. Därför hänger inte de bästa löparna i världen med världens bästa cyklister och vice versa.

För att du ska kunna haka på din kompis så behöver du cykelträna lite mer. Om du intervalltränar ett par gånger i veckan så kommer du att märka att cykelformen blir bättre och att du inte får lika mycket mjölksyra.

Artikeln publicerades i Aktiv Träning nr 8/2013