Vad är smartast? Att diska för hand eller att fylla diskmaskinen?

Nu kan vi äntligen sätta punkt för den eviga diskussionen: Är det billigast och mest miljövänligt att diska för hand eller att fylla diskmaskinen?

Endelig kan vi avlive den evige diskusjonen: Er det billigst og mest miljøvennlig å bruke balje og zalo, eller å fylle oppvaskmaskinen?

I diskmaskinen I diskbalja Under kranen
En fylld diskmaskin motsvarar ungefär 12 kuvert. Den mängden disk kan nya, strömsparande diskmaskiner klara med en vattenmängd på cirka 10 liter. En maskin, som inte är så energivänlig, använder ofta 20 liter vatten på disken. Ska du diska 12 kuvert i en balja (alltså samma mängd disk som ryms i en full diskmaskin), använder du i genomsnitt 49 liter vatten. Dessutom massor av tid och din egen energi. Diskar du i rinnande vatten är förbrukningen så mycket som 720 liter vatten (ja, du läste rätt).

Spara ännu mer energi med din diskmaskin

Fyll maskinen helt

Det är en konst att fylla en diskmaskin på ett bra sätt, och det lönar sig också när du flyttar runt på den smutsiga disken för att få med allt i samma disk. Färre maskiner betyder nämligen lägre förbrukning av el, vatten och diskmedel.

Diska när elen är billigast

Om du har rörligt elpris ka det löna sig att sätta på elslukande maskiner som diskmaskinen på de tider av dygnet då det kostar minst per kilowattimme. Du kan installera en app på din telefon där du kan följa elpriserna där du bor.

Använd ekoprogrammet

Diska vid en lägre temperatur, även om det tar längre tid. Kolla i manualen vilka program som använder minst ström på just din diskmaskin.

Skölj inte av

De flesta av dagens diskmaskinmärken har en inbyggd automatik som kan analysera hur smutsig disken är. Om smutsen redan är borta när maskinen går igång sänks temperaturen och tiden på programmet, med konsekvensen att bakterier fortfarande är kvar när disken är klar.