Är det för sent att bli mamma när man har fyllt 40?

Vi är sena ur startgroparna när det gäller att skaffa barn. Och fler och fler kvinnor blir mammor först efter att de har fyllt 40. Men kan vi bara skjuta upp tidpunkten för när vi får barn? Och är man en lika bra mamma när man är 45, som när man är 30? Vi har frågat klinikchefen på en fertilitetsklinik, en forskare och en mamma som fick barn vid 42.

MAMMA SENT - Den sociala acceptansen av mammor över 40 har blivit större under de senaste åren. Men det biologiska fönstret för när man kan få barn är samma som det alltid har varit.

© iStock

Julie har alltid vetat att hon vill ha barn. Trots det hade hon inte fokus på det, förrän hon som 36-åring bestämde sig för att kolla upp sina ägg.

“Fertilitetsläkaren höll ett brandtal för mig: ‘Det är nu du måste bli gravid om du vill ha barn!’ Men jag var mitt uppe i min specialistutbildning, så jag tänkte att det måste vänta,” säger Julie och tillägger: “Jag hade också i bakhuvudet att min mormor var 45 när hon fick min mamma.”

Hon fick sitt beslut bekräftat när hon träffade en annan fertilitetsläkare som lugnade henne med att säga att hon “har äggstockar som en 25-åring”.

Summa summarum: Julie går tillbaka till studierna, blir färdigutbildad och får sitt första – efterlängtade – jobb, som hon sedan är upptagen med under de följande åren. Tiden går.

Många fler äldre mödrar

Att skjuta upp tiden för att få barn är en tendens över hela världen, framförallt i västeuropa. Det märks tydligt på antalet barn som föds av mammor över 40 år.

I Sverige har siffran stigit från 1.080, år 1980, till 5.049, år 2020. Med andra ord har det skett en fördubbling av första barn för äldre mödrar, som du kan se på grafen

Och det är alltså inte för att det totalt sett har fötts fler barn. Gruppen barn födda av mödrar över 40 år utgör därmed en större del av det totala antalet födda barn.

1980, utgjorde den cirka 1 procent av alla nyfödda. 2020 var den siffran uppe på 4,5 procent. Så att kvinnor över 40 föder barn har alltså blivit ett ganska vanligt fenomen.

En sådan tendens kan ju låta ganska positiv. Tänk att vi kan föda barn trots att vi har fyllt 40 år. Eller mer. Men riktigt så positivt ser inte Rigshospitalets avdelningschef Søren Ziebe på det.

För de många fler barnen till äldre föräldrar hjälper till att förändra vårt tankesätt kring när "man kan skaffa barn". Och det finns stora förväntningar på hur länge man kan vänta med att skaffa barn, vilket inte alltid går att uppfylla. Vi hör inte så mycket om alla misslyckade försök.

“Många tänker: ‘Det går. Andra kan ju.’ Men bara för att någon kan få barn som 45-åring, betyder det inte att man kan,” slår Søren Ziebe fast.

Det handlar nämligen om krafter vi inte kan styra över: biologin. Så även om trenden och samhället kör snabbt och länge, fortsätter biologin i det tempo den alltid har gjort.

Fertilitetsåldern är samma

När ett par kommer till fertilitetsklinikken för att göra en fertilitetsutredning tittar man på flera parametrar. Först och främst kvinnans ålder, för den säger hur gamla hennes ägg är: lika gamla som hon.

Chansen för att bli gravid under en cykel faller från 34 procent som 20-åring till 6 procent som 40-åring. Man behöver alltid lägga sju gånger så lång tid att bli gravid som 40-åring än som 20-åring. Så har det alltid varit.

“Den ålder då vi kan få barn är exakt samma som våra föräldrars och mor- och farföräldrars. Den har inte flyttat sig. Inte en millimeter,” säger Søren Ziebe.

Utöver att äggen är medelålders ska man räkna in att graviditeten oftare försvåras av problem som t ex stängda äggledare, skador efter könssjukdomar och framförallt ärrvävnadssjukdomen endometrios, som 10–20 procent av alla kvinnor i fertil ålder sägs ha:

“Har en kvinna endometrios, är den kanske inte så kraftig när hon är 26 år. Men när hon är 33 år kan den vara så utbredd att hon inte längre kan bli gravid,” säger Søren Ziebe.

Han är upprörd över att folk inte vidtar åtgärder medan chanserna är större om man vill ha barn. Och att de inte söker sig till en fertilitetsklinik några år tidigare om det inte går. För då skulle fler få de barn de vill ha.

Vi ska skaffa barn i den ålder då biologin gör det möjligt.
— Søren Ziebe, chef på fertilitetsavdelning

Under de senaste åren har man också blivit mer uppmärksam på att faderns ålder har betydelse. Inte bara för chanserna att göra kvinnan gravid, utan även för det barn som föds. Det finns ett dokumenterat samband mellan pappor över 45 år och en ökad risk för att barnet ska få Downs syndrom, autism och schizofreni.

Kort sagt: Ju senare man blir gravid, desto fler risker är det för barn och mammor – både i förhållande till att bli gravid, men också under graviditeten, förlossningen och när barnet har fötts. Så sätt er in i vår biologi, både kvinnor och män, så att ni bättre kan göra kvalificerade val om när ni ska dra igång projekt bebis, är uppmaningen:

“Inse era biologiska begränsningar! Vi behöver en grundläggande förståelse för att vi ska föda barn i en ålder då biologin gör det möjligt. När jag hör folk säga: ‘Vi kan planera när vi ska skaffa barn,’ så är mitt svar: ‘Nej, det kan ni inte’,” säger Søren Ziebe.

Julie börjar försöka

Att planera ett barn är precis vad Julie försökte göra. Hon hade dock hunnit fylla 40 och var nu redo och motiverad att påbörja en fertilitetsbehandling som ensamstående mamma.

“Jag tänkte att nu kan jag inte vänta längre. Jag hade några kompisar som också började ungefär samtidigt, så jag kände mig inte ensam. Många av oss började plugga sent, och det har alltså trumfat att bilda familj tidigare i livet,” säger Julie.

Eftersom hon hade fyllt 40, skickades hon direkt till IVF-behandling istället för att slösa dyrbar tid på inseminering. Och det funkade. Hon blev gravid på första försöket, men fick tyvärr missfall i vecka 10. Hon blev gravid även på andra försöket, men fick missfall i vecka 6. Därefter följde ett försök som inte ledde till någon graviditet alls.

“Det var väldigt tufft för kroppen att bli fullproppad med hormoner. Jag visste mycket väl att det skulle vara svårt att bli gravid, men jag visste inte att risken för missfall var högre när man är över 40. Så bara för att man står där med ett positivt graviditetstest, innebär det inte att det kommer ett barn efter nio månader,” säger Julie.

Hon funderade på att gå vidare med donerade ägg, där man får ett ägg från en yngre kvinna. Eller adoption. Längre hann hon inte tänka, för plötsligt var hon gravid igen, och den här gången stannade fostret kvar. Julie blev mamma till Evie, 18 dagar innan hon fyllde 42 år.

Julie blev mamma 18 dagar innan hon fyllde 42 år.

MAMMA SENT - Först utbildning, jobb och stabil ekonomi. Sedan barn. Det var den naturliga ordningsföljden för Julie – och många andra kvinnor.

© Privat

Stabila ramar prioriteras

För bara tio år sedan hade Julies historia varit unik, men att prioritera att utbilda sig och skaffa jobb innan man får barn, har blivit vanligare och vanligare. Det förklarar Tomás Sobotka, som forskar om att fler skjuter upp sin familjebildning.

“Det är en ekonomisk fördel att föräldrar som får barn i mogen ålder har högre inkomst och större resurser när de får barn. Vi ser också att de äldre föräldrarna är mer stabila som par,” säger han.

Så ett barn föds alltså in i mer fasta ramar – både ekonomiska och i familjen – om det har föräldrar i 40-årsåldern och inte yngre.

“De äldre föräldrarna är utan tvekan mer resursstarka än yngre, men de kan också vara mer oroliga för sina barn. Jag ser de mönstren, men det finns ingen vetenskaplig evidens för det,” säger han.

Social acceptans av äldre

Däremot kan forskare med säkerhet säga att åldersgränsen för när det är socialt accepterat för en kvinna att få barn, ökar.

“Förr tyckte man att det var gammalt att bli mamma vid 40. Nu ser vi att gränsen långsamt flyttas till 40–45 år. Attitydförändringen sker för att folk helt enkelt ser fler äldre mammor i samhället, och framförallt kändisar har delat med sig av sina personliga erfarenheter i att skaffa barn senare i livet,” säger han.

Högre acceptans av äldre mödrar


Forskning visar att vår syn på mödrar i en hög ålder har förändrats – till förmån för 40+-mammorna.

En studie gjord i 25 europeiska länder visar att folk anser att man ska börja skaffa barn senare och att man kan fortsätta längre än tidigare.

Deltagarna i studien blev ombedda att sätta en åldersgräns för hur gammal en kvinna maximalt kan vara när hon får barn. Under en period på 12 år har den siffran ökat med cirka 1 år i samtliga länder utom tre.

Samtidigt kan man se att den uppfattade optimala åldern att få sitt första barn också ökade från 25,2 till 26,2 år. Fönstret i vilket kvinnor ska skaffa barn börjar alltså i en senare ålder och fortsätter längre.

Ironiskt nog reagerar vi mer på att se en 22-årig mamma på en lekplats än en mamma som är i 40-årsåldern, trots att det egentligen strider mot biologins åldershierarki.

“I grund och botten förlänger vi våra liv idag. Vi vill uppleva många fler saker innan vi skaffar familj än tidigare. Det är naturligt, men det går inte hand i hand med biologin. Konsekvensen är att det är många människor som i slutändan aldrig blir föräldrar trots att de hade velat det,” säger Tomás Sobotka.

Lyckligtvis är inte Julie en del av den statistiken. Hon fick sin dotter vid den tidpunkt i livet hon ville det. Hon är lycklig över att ha blivit mamma, men också glad över jobberfarenheten, ekonomin och pensionsbesparingen i ett hus innan hon skulle ta ansvar för ett barn:

“Det är svårt att förena en hög utbildning och en karriär med att få barn – det är som att blåsa ut samtidigt som man har mjöl i munnen. Det finns många kvinnor i min ålder som av en eller annan anledning tvingas att vänta med barn. Det tycker jag är väldigt orättvist,” säger Julie.

Fördelar med att få barn sent

Ekonomisk stabilitet ⚖️

Föräldrar som får barn i en högre ålder har generellt en högre inkomst, fler resurser och en högre levnadsstandard än yngre föräldrar. Det gör dem troligen mer robusta som föräldrar.

Bra för kvinnans karriär 💼

När kvinnor väntar med att få barn till de är runt 40, är chanserna större att de har etablerat en karriär innan.
I Österrike är det t ex normalt att vara borta från arbetsmarknaden i 2-3 år, i samband med att man får barn.

Stabila relationer 💑🏼

Par som får barn vid en högre ålder är bättre rustade mot skilsmässa. Som jämförelse har par som blir tillsammans vid ung ålder och får barn tidigt, en större tendens att inte ha genomtänka planer om barn.

Mer engagerade föräldrar 💬

När par över 40 år lyckas bli föräldrar är barnet nästan alltid både planerat och efterlängtat. Och det tas inte för givet. Därför ser man en tendens till att paret går upp i att vara föräldrar. Men om det är åldern eller att ekonomin är bättre som är orsaken är inte dokumenterat.

Källa: Tomás Sobotka, demograf, Wittgenstein Centre, Wien Universitet

Nackdelar med att få barn sent

Fler ofrivilligt barnlösa ✋

Föräldrar kan riskera att överskatta sin fertilitet, så att de i slutändan inte lyckas få barn. Risken för missfall, att föda för tidigt och förlora barnet vid födseln ökar när mamman är över 40.

Behov av fertilitetsbehandling 💉

Ju högre ålder föräldrarna har, desto större behov av hjälp för att bli gravida och desto sämre chanser för att hjälpen funkar. Sannolikheten för att bli gravid med egna ägg när man är över 44 år, är 2 procent. Det kostar både energi och pengar.

Dåligt för samhällsekonomin 📉

Det är brist på arbetskraft, och utvecklingen fortsätter. Det föds för få barn. Det gör det problematiskt att åldern för när kvinnor föder barn ökar, för då går samhället miste om fler barn.

Risken för sjukdomar hos barn 🏥

Risken för vissa sjukdomar hos barnet ökar med förälderns ålder. Det gäller för kromosomfel, framförallt Downs syndrom, esofagusatresi (missbildad matstrupe), cancer, diabetes, celebral pares, autism och schizofreni.

Källa: Tomás Sobotka, demograf, Wittgenstein Centre, Wien Universitet

Källor: Søren Ziebe, avdelingschef på Rigshospitalets fertilitetsavdelning, Tomás Sobotka, demograf på Wittgenstein Centre, Wien Universitet