Symptom på ångest

Överraskande många människor lider av ångest – utan att veta om det. Är du en av dem? Kolla in symptomen här! Och se också hur du blir av med din ångest och dina fobier.

Ångestfylld kvinna gömmer sig i ett hörn

Att lida av ångest är tyvärr mycket vanligt. Här kan du se de vanligaste symptomen på ångest.

© iStock

Många människor går runt och lider av ångest. En del vet inte ens om det. Det är dock viktigt att skilja mellan rädsla, nervositet och ångest. Ångest är en känsla av hotande fara – utan att man egentligen vet vad eller varför. Och det är här man skiljer ångesten från rädsla, då man vet precis vad man oroar sig och är rädd för.

När du får ångest kan du också drabbas av panikattacker där hjärtat slår snabbare än normalt, du får svårt att djupandas, kroppen blir spänd och du kan även få ont i magen.

Varför får man ångest?

Ångest kan vara ärftligt. Men en del människor är bara mer känsliga än andra – och det gör att de konstant är på sin vakt, vilket kan göra att de upplever olika typer av ångest.

Det är svårt att säga varför man får ångest. Men känslan är ofta förknippad med en nedsatt livskvalitet (du kan t ex ha blivit av med jobbet, skiljt dig, blivit sjuk eller liknande) eller någon form av psykisk ohälsa. Ett annat gemensamt drag för människor med ångest är att de på något sätt har haft en otrygg uppväxt.

Misstänker du att du lider av en depression? Läs då mer här!

Generaliserad ångest

Den här typen av ångest kan de flesta relatera till. Här känner man ångest inför olika vardagsproblem och andra vanliga problem. Det kan vara allt ifrån ångest över att inte hinna med bussen, möjliga olyckor, vad du ska köpa, din och andras hälsa, etc. Men andra ord: Saker du inte riktigt kan kontrollera.

Sjukdomsångest

Om du lider av sjukdomsångest är du konstant på din vakt mot olika sjukdomar. Du googlar hela tiden om du möjligen lider av en allvarlig sjukdom och du har ofta kontakt med din läkare som får försäkra dig om att du inte är sjuk.

Enkel fobi

Denna fobi vet de flesta vad det är. Här är man rädd för en enda sak. Det kan t ex vara spindlar, höjder, mörker, tandläkaren, små utrymmen, etc.

Kanske kan mindfulness eller meditation hjälpa dig att slappna av? Kolla in de här övningarna!

Torgskräck

Här är man rädd för större samlingar av människor. Och det kan bli ett problem när du går hemifrån. Du får ofta panik när du handlar eller vistas på offentliga platser med mycket folk.

Social fobi

De flesta har känt av någon form av social fobi när de ska delta i större, sociala evenemang. Men det blir ett reellt problem när du undviker större sällskap för att du är rädd för att vara med många människor på en gång. Det handlar alltså inte om att du är rädd för att hålla tal eller vara i centrum. Utan det är just ångesten av att befinna dig i större sällskap.

Social fobi är dock något du lätt kan bli av med. Men det krävs att du tvingar dig själv att gå in i situationer som du tycker är obehagliga.

OCD – tvångstankar

Du har säkert hört talas om människor som har bakterieskräck, undviker streck på gatan eller som upprepade gånger kontrollerar att dörren är låst.

De här tankar dyker upp för de flesta, men de försvinner snabbt och påverkar inte livet i stort. För de som lider av tvångstankar tar dock tankarna över och kontrollerar allt de gör, det styr hela deras liv.

OCD, tvångstankar, uppstår i regel tidigt i livet. Ofta i samband med föräldrarnas skilsmässa, dödsfall, mobbning eller liknande.

LÄS OCKSA: Har du tecken på OCD?

Vanligaste symptomen på ångest:

 • Hjärtklappning
 • Svettningar
 • Torrhet i munnen
 • Darrningar – speciellt händerna
 • Andningsproblem
 • En känsla av att man kvävs
 • Tryck över bröstet
 • Yrsel
 • Illamående
 • En oroskänsla i magen
 • Känselbortfall eller stickningar – t ex i fingertopparna
 • Kalla kårar
 • Kontrollbehov
 • Dödsångest
 • Overklighetskänslor

Så behandlar du ångest

Det vanligaste sättet att behandla ångest är att gå i terapi. Här tar du tag i dina problem tillsammans med en expert som effektivt kan hjälpa dig att bli av med din ångest. Terapin är ofta kognitiv, där ditt tankemönster ändras – och psykologen eller terapeuten ger dig redskap som hjälper dig att jobba mot din ångest.

Man kan också behandla ångest med olika typer av medicin. En del människor får t ex antidepressiv medicin, då de också lider av en depression. Du kan också få nervmedicin. Risken är dock stor att du blir beroende av medicinen och får svårt att sluta med den. Dessutom finns det en massa biverkningar med den här typen av medicin.

Kom ihåg att ta kontakt med din vårdcentral eller läkare som kan hjälpa dig till rätt behandling.