Effekter av mindfulness och meditation

Läs om vad mindfulness och meditation innebär och vilka effekter det har på dig.

Mindfulness och meditation är mycket effektiva verktyg mot stress.

DET HÄR ÄR MINDFULNESS

Mindfulness kan översättas till medveten närvaro i nuet
Det innebär närmare bestämt att du...:

 • riktar din fulla uppmärksamhet på det som du gör just nu.
 • är närvarande med alla dina sinnen.

Så gör man en övning i mindfulness

Övningen innebär ett förlopp där du...

 • observerar dina känslor, tankar och sinnesintryck - utan att värdera eller dömma dessa.
 • endast gör en sak åt gången och inte tänker på annat samtidigt. Detta kan vara genom att till exempel fokusera på en kroppsdel.

Mindfulness - det får du ut av övningarna- Skapa närvaro för dig själv och därmed också för din omgivning.

 • Undvika stress eftersom du lär dig att leva i nuet.

 • Öka din medvetenhet om dig själv och dina reaktioner och därmed bli bättre på att komma till insikt om vad som driver dig.

 • Få lättare att förhålla dig objektivt till exempelvis en arbetsuppgift.

 • Uppleva att du har mer tid eftersom du inte bekymrar dig för saker som du inte hinner med.

KORT OM MEDITATION

Från latinets midten som betyder udfordring eller att vara närvarande. Meditation innebär en studie av jaget.

Meditation omfattar:

 • Djup reflektion.
 • En grundlig observation av dig själv.

 • Att söka i det oändliga (obegränsade), i ditt allra djupaste inre.

Så fungerar meditation:

Det finns många tekniker för att meditera, två av de mest kända är genom att fokusera på andning eller upprepa ett mantra. De olika teknikerna har gemensamt att de är ett sätt att hitta till..:

 • En medveten vilopunkt i ens inre. Det som är formlöst och obegränsat.

 • Full uppmärksamhet och närvaro.

Det får du ut av meditation

Meditation gör bland annat att du..:

 • Får mer avstånd till dina sinnen, tankar och känslor, och genom detta får möjlighet att komma fram till de bästa lösningarna i varje situation.
 • Får en djup, mental ro.

 • Lär dig att lyssna till den sida av dig själv och som är, alltid har varit och alltid kommer att vara.

Nu har det blivit lättare att leva sunt!

I FORMs viktigaste uppdrag är att göra hälsa lättillgängligt. Därför har vi skapat ett nytt träningsuniversum, där du får kunskapen och verktygen som motiverar dig att leva sunt, året runt.
Som prenumerant får du tillgång till både sajten och appen.
Läs mer om nya I FORM

 • Videoträningar mellan 10 och 30 min.
 • Tillgång till fler än 1000 nyttiga recept
 • Mejl med ny, nyttig meny nyttig meny
 • Spara ditt favoritinnehåll – och hitta det lätt igen

Just nu: Testa 30 dagar utan kostnad


Newsletter background