10 tydliga svar från onkologen

Cancer bär skulden för ett av sex dödsfall i världen, enligt WHO. Det finns dock saker du själv kan göra, till exempel att känna igen de vanligaste symptomen. Dem – och mycket annat – gör onkologen dig klokare på här, när han går igenom tio viktiga punkter om cancer.

Band för att ge pengar till cancerforskning

VAR UPPMÄRKSAM PÅ CANCERSYMPTOM särskilt om någon i din närmaste familj har cancer

© iStock

Fler får cancer ...

... men det är förväntat i förhållande till att vi blir äldre och äldre. Cancer drabbar primärt från 60–70 år och efter. Varje gång en cell delar sig är det risk för att det felar så den blir en cancercell. Ju äldre du är, desto fler gånger har dina celler delat sig, och därmed ökar cancerrisken när vi blir äldre.

Andra sjukdomar ...

... dödar färre än tidigare. Vi har till exempel blivit bättre på att behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt har medellivslängden ökat. Men något ska vi ju dö av, och cancer har gått om hjärt- och kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken.

Alla kan drabbas ...

... av cancer. Det är en sjukdom med stor åldersspridning, och den kan upplevas som väldigt orättvis. Även de som lever väldigt hälsosamt kan drabbas, och de som lever väldigt ohälsosamt kan slippa.

Här nedanför kan du se de fem vanligaste cancerformerna bland män och kvinnor.

Lär dig mer om de 6 olika typerna av cancer

De 5 vanligaste cancerformerna (2018)
De 5 vanligaste cancerformerna (2018)

MAEND-SE Källa: Cancerfonden

Rökning är det dummaste ...

... om du vill undvika cancer. Om vi slutade röka skulle vi få bukt med många cancerfall. På samma sätt är förekomsten av melignt melanom mycket låg bland personer som inte utsätter sig för stark sol, men här spelar livskvalitet också in. Vi ska ju kunna leva.

Hur ser hudcancer ut?

Kost och motion betyder mycket ...

... men precis hur mycket är svårt att säga. Det är komplicerat att göra bra vetenskapliga studier, för du kan inte få människor att leva på ett bestämt sätt hela livet, så vi har bara indirekta bevis för att till exempel frukt och grönt skyddar mot cancer. Vad det är i grönsaker som skyddar vet vi inte heller. Därför kan vi inte heller rekommendera kosttillskott som skydd mot cancer. Följ hellre de officiella kostråden för varierad och näringsrik kost.

Läs om vilka cancerförebyggande mekanismer som sker i kroppen när du tränar

Det finns vissa symptom ...

... du inte bör förbise. Läkarna ska förstås också vara uppmärksamma på dem, men det kan vara bra att känna till dem själv. De varierar lite från cancerform till cancerform, men håll koll på symptomen här nedanför.

Känner du igen de sju vanligaste symptomen på cancer?

Ärftlighet är komplicerat ...

... men den enklaste formen är när en enkel gen förs vidare, som vid bröstcancer. Med de flesta cancerformer, där vi ser en ärftlighet är många gener involverade. Det kan vi inte screena för än, men vissa familjer har en hög förekomst av cancer, som troligen inte är slumpartad. De bör vara extra uppmärksamma på symptom.

Botemedel kommer kanske redan ...

... i nästa generation. Särskilt två spår är lovande. Det ena är att rikta in behandlingen mot den enskilda tumörens förändringar – det kallas personlig medicin. Det andra är immunterapi, där man använder immunsystemet för att bekämpa cancer. De stora framstegen gör att det ser ut som att vi antingen kommer kunna bota cancer eller göra det till en kronisk sjukdom, som man kan leva med.

Cancer försvinner inte ...

... av sig själv. Det växer utom kontroll. Ibland hör man om fall där cancertumören har försvunnit. Det är oftast immunsystemet som har hjälpt till då. Men det är så sällsynt och nästan mirakulöst, så jag vill inte rekommendera någon cancerdrabbad att satsa på det.

Några få cancerformer växer så långsamt att man kan leva med dem tills man dör av något annat. Det gäller till exempel vissa fall av prostatacancer som, om det upptäcks i tid, inte alltid har betydelse för livslängden.

LÄS OCKSA: Så här kollar du dina svullna lymfkörtlar

Anhöriga lider också ...

... för cancer väcker ångest inför att förlora någon man älskar. Och maktlöshet. Är du anhörig till en cancerdrabbad så sök hjälp och stöd från vänner eller professionellt stöd, och ta hand om dig själv. På så sätt kan du också vara mer hjälpsam.

Artikeln publicerades i I FORM nr 9/2020