Bröstcancer – går det i arv?

Vissa människor har en ökad risk att få bröstcancer. Särskilt mutationer på två gener gör att en bröstcancerdiagnos kan gå från att vara en teoretisk möjlighet till ett sannolikt scenario. Läs dig mer om ärftlig bröstcancer här.

En gammal och en ung kvinna går på en strand

BRÖSTCANCER Går det i arv?

© iStock

5-10 procent av alla fall av bröstcancer beror på ärftliga faktorer. Varje år opererar kvinnor bort friska bröst för att förebygga bröstcancer som de är genetiskt disponerade för. Men hur vet man vad som gömmer dig i generna? Vi lär dig mer om arv och bröstcancer här.

Arv spelar en stol roll i vissa fall av bröstcancer, och upp emot 10 procent av alla fall av bröstcancer beror på ärftlighet. Det är inte så att du med säkerhet kan ärva bröstcancer, men du kan ha en markant ökad risk för att få det.

Det är grovt beskrivet två sätt, på vilka man värderar om du har ärft en ökad risk för bröstcancer eller inte. De sättet är:

  • Familjehistoria: För vissa kan ärftlighet bara påvisas genom att kolla på släktträdet. Eftersom bröstcancer är en ganska vanlig form av cancer kan man ha flera fall av bröstcancer i släkten utan att det nödvändigtvis är tala om ärftlig bröstcancer. Men passar en av de följande scenerierna in på dig när du söka läkare för att diskutera en eventuell genetisk undersökning:
  • två förstagradssläktingar med bröstcancer innan 50-årsåldern och/eller öggstockscancer. En förstagradssläkting är antingen en förälder, ett syskon eller ett barn.
  • tre förstagradssläktingar med bröstcancer.

  • Gentest för fel på generna BRCA1 och BRCA2. Den ena metoden handlar alltså om att analysera ditt släktträd, men man vet också med säkerhet att mutationer på generna BRCA1 och BRCA2 (BRCA står rätt och slätt för BReast CAncer) ger en markant ökad risk för bröstcancer. Ett gentext kan avslöja om man är så kallad BRCA-positiv. Om man har antingen BRCA1 eller BRCA2-genen i dominant form, är risken för att få bröstcancer innan man fyller 50 år, på cirka 70 procent. Av samma anledning är det också bäraren av de två genvarianterna som blir rekommenderade att operera bort även friska bröst, för att förebygga bröstcancer. En operation sker vanligtvis omkring 40-årsåldern. Man tar med den här metoden inte bort bröstcancerrisken helt, för det sitter alltid kvar mikroskopisk vävnad, men man reducerar risken avsevärt.

Har du en bröstcancerdiagnos kan det också finnas anledning till att göra en kartläggning av ditt släktträd och er sjukdomsrisk. Några av faktorerna är:

  • Om du är kvinna och har fått din bröstcancerdiagnos innan du har fyllt 40 år.
  • Om du har fått både bröstcancer och äggstockscancer.
  • Om du har fått bröstcancer i båda brösten.
  • Om du är man och har fått konstaterad bröstcancer.

Får du på det ena eller andra sättet en ärftlig risk för bröstcancer påvisad kan du förbereda dig på årliga kontroller för resten av ditt liv. Beroende på hur du är ärfligt disponerad kan kontroller inkludera mammografier, ultraljudsundersökningar och gynekologiska undersökningar.

LÄS OCKSA: Så här kollar du dina svullna lymfkörtlar