Träning kan lindra ångest

Träning hjälper mot depression och stress, men visste du att träning också kan lindra ångestsymptom?

Kvinna i träningskläder, som sitter och stretchar.

LINDRING - En tur till gymet är bra även för din psykiska hälsa.

© iStock

Det finns en hel del forskning, som visar att motion kan dämpa och förebygga stress och depression. Men när det kommer till en minst lika utbredd psykisk sjukdom, nämligen ångest, är evidensen mer sparsam.

Därför har forskare nu samlat 286 ångestpatienter med en genomsnittsålder på 39 år, som i studien fick motionera under 12 veckor. De delades in i två grupper som tränade antingen vid måttlig eller hög intensitet, och bägge delarna gav goda resultat.

De tränande deltagarna jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte tränade. Ångestsymptomen lindrades hos alla aktiva deltagare jämfört med kontrollgruppen. Ångesten lindrades även hos dem som hade kronisk ångest.

Ångestnivån föll

Innan studiens början hade deltagarnas nivå av ångest mätts, och utifrån detta kunde forskarna konkret se deltagarnas framsteg efter studien. De allra flesta deltagare led av ångest på en måttlig till hög nivå innan studien, men hamnade på en låg nivå efter träningsperioden. Trots att alla fick positiva resultat var chansen för förbättring allra störst i gruppen som tränade högintensiv träning.

SÅ HÄR TRÄNADE DE

Deltagarna i studien tränade 60 minuter tre gånger i veckan.

Varje träningspass bestod av både konditionsoch styrketräning och var uppbyggt så här.

Kort uppvärmning

Cirkelträning med cirka 12 stationer – 45 minuter totalt.

Nedvarvning och stretch.