Så beräknar vi dina intervall- och maratontider

Se här vilken forskning som ligger bakom våra räknefunktion ”Räkna ut dina intervalltider” och "Räkna ut din halvmaratontid”.

Kvinnlig löpare i ljusblå tröja vinner maratonlopp

MARATONTIDER Med I FORM:s räknefunktion kan du beräkna dina kommande löptider.

© iStock

De tider som vår räknefunktion Räkna ut din halvmaratontid kommer fram till är huvudsakligen baserade på vetenskapliga publikationer av en rad olika forskare som har tittat på sambandet mellan aktuell prestationsförmåga på 5 km och den relativa prestationsförmågan på andra löpsträckor, i det här fallet 10 km och halvmaraton.

För att få ut bästa möjliga kvitto på sambandet mellan löptider på olika sträckor har vi valt att ta genomsnittet av de olika forskarnas resultat – istället för att luta oss emot en enda källa.

Värdena för de olika intervall-hastigheterna i räknefunktionen Räkna ut dina intervalltider är till viss del ett resultat av samma forskares resultat, men också kompletterat med input från andra experter – bl.a. Thomas Nolan, f.d. landslagstränare i medeldistanslöpning.

Referenser: T. Noakes, 2001 C.T.M. Davies & Thomson, 1979 J. Daniels & Gilbert, 1979 T. Osler, 1978 J.B. Gardner & Purdy 1970 T. Nolan, 2009