Varför längtar jag ofta efter salt?

Se svaret från experten på ifrom.se

Fråga

Ofta bär jag en nästan desperat längtan efter salt mat. Kan det vara min kropp som gör mig uppmärksam på att den saknar salt?

Svar

Troligtvis inte.

Om det känns som om din kropp "kräver" salt kan det vara antingen ett psykologiskt eller fysiologiskt ökat behov. Många människor blir omedvetet vana vid att äta mycket salt p g a den stora mängd "dolt" salt som finns i industriellt framställd mat.

Vi intar dagligen i genomsnitt 8-10 g salt och den allra största delen kommer från industriprodukter som färdiga soppor, dressingar, såser, ketchup och färdiga middagsrätter. Genom att äta sådana produkter vänjer man sig vid en större saltkonsumtion och kommer därför att sakna den om man ändrar sina matvanor.

Saknaden är dock rent psykologisk eftersom det genomsnittliga dagliga intaget av salt de facto är för högt. Ett fysiologiskt ökat saltbehov förekommer bara om man har tränat och svettats mycket eller om man har konsumerat stora mängder alkohol kvällen före. I sådana fall har man ett konkret behov av extra salt men utöver det är det bäst att ignorera den desperata saltlusten.

Salt – vad är det och vad gör det med kroppen?