Varför är vissa färgblinda?

Färgblindhet är väldigt ovanligt hos kvinnor, men något vanligare hos män. Läs om varför, och få en indikation på om du borde testas.

Test av färgblindhet

FÄRGTEST - Se du de här siffrorna?

Det är väldigt sällsynt att människor förlorar förmågan att se färger helt.

Även den vanligaste formen av färgblindhet, där människor har svårt att skilja på till exempel rött och grönt, är sällsynt bland kvinnor.

Medan mindre än en procent av alla kvinnor drabbas av färgblindhet, uppskattas mellan fem och åtta procent av alla män vara färgblinda.

Skillnaden beror på att färgblindhet är kopplat till könskromosomen X.

Kvinnor föds med en X-kromosom från både sin mamma och sin pappa, medan män får en X-kromosom från sin mamma och en Y-kromosom från sin pappa.

En normal X-kromosom räcker för att ge normalt färgseende, så för att en kvinna ska bli färgblind måste båda hennes X-kromosomer vara defekta.

Med bara en X-kromosom är män mer benägna att bli färgblinda.

Det betyder med andra ord att färgblindhet är ärftligt, att män får det oftare än kvinnor och att män alltid ärver tillståndet från sin mamma.

I vissa fall kan andra sjukdomar eller mediciner som sänker blodtrycket göra det svårare att urskilja vissa färger.

Källa: Toke Bek, professor och överläkare vid Århus Universitetssjukhus