10 tecken på depression som du ska hålla koll på

Det är inte ovanligt att känna sig trött och nedstämd. Men hur känns det att vara deprimerad? Se vilka symptom du ska hålla koll på.

Mogen kvinna som stirrar ut i luften och som är nedstämd – tecken på depression.

TECKEN PÅ DEPRESSION Depression känns olika från person till person.

© iStock

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och obehandlad depression kan ha allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Men vilka symptom ska man vara uppmärksam på?

Det finns ingen entydig checklista över depressionssymptom, eftersom vi människor är väldigt olika. Därför kan depression för vissa kännas som ständig sorg och nedstämdhet, medan andra blir rastlösa och har svårt att sova och vissa känner inga känslor alls.

Men gemensamt för symtomen är att de är ihållande, och att det kan det kännas som att ingenting hjälper.

En tumregel är att du bör kontakta vården när du har symtom i mer än 14 dagar. I värsta fall kan depression leda till självmordstankar och 10-15 procent av svårt deprimerade personer tar livet av sig om de inte får behandling.

10 vanliga symptom på depression

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan diagnosen depression ställas när du under två veckor har upplevt minst två av kärnsymptomen och två ledsagarsymptom.

Kärnsymptom

1. Sänkt grundstämning
2. Intresseförlust eller glädjeförlust
3. Energiförlust, ökad uttröttbarhet

Ledsagarsymptom

4. Minskat självförtroende eller självkänsla
5. Skuldkänslor, självförebråelser
6. Återkommande tankar på död eller självmord
7. Kognitiv störning, koncentrationsstörning
8. Psykomotorisk hämning eller agitation
9. Sömnstörning
10. Aptitstörning (ökad eller minskad) viktförändring

Grader av depression

LINDRIG DEPRESSION

Du har

  • minst två kärnsymptom +
  • två ledsagarsymptom

Kräver inte nödvändigtvis behandling

MEDELSVÅR DEPRESSION

Du har

  • minst två kärnsymptom +
  • fyra ledsagarsymptom

Kräver psykoterapeutisk och/eller medicinsk behandling

DJUP DEPRESSION

Du har

  • alla tre kärnsymptom +
  • fem ledsagarsymptom

Kräver psykoterapeutisk och/eller medicinsk behandling