TEST: Hur väl tar du hand om ditt immunförsvar?

Skulle det inte vara skönt om du med några få justeringar kunde trimma ditt immunförsvar, så att du aldrig blev sjuk? Så enkelt är det dessvärre inte. Immunförsvaret är en komplicerad sak, men du kan ge det en hjälpande hand. Kolla här om din livsstil drar åt rätt eller fel håll.

Kvinna signalerar styrka genom att spänna sin biceps.

IMMUNFORSVAR – Din livsstil avgör, tillsammans med dina gener och din sjukdomshistorik, om ditt immunförsvar är friskt och starkt.

© iStock

Få koll på ditt immunförsvar

Din allra bästa vän. Så borde du kanske tänka om ditt immunförsvar, för du får leta rätt länge för att hitta någon som gör lika mycket för dig. Ditt immunförsvar – eller mer korrekt immunsystem
– skyddar dig mot infektioner utifrån, det förebygger allvarliga sjukdomar och reparerar dig när du t ex har tränat hårt, skadat dig eller varit sjuk.

Det finns inte två immunförsvar som är likadana. Många faktorer har nämligen betydelse för hur just ditt immunförsvar mår. För det första spelar dina medfödda gener en stor roll. För det andra påverkas immunförsvaret av alla de infektioner, skador, virus, bakterier, vaccinationer och penicillinkurer du har stött på i ditt liv tills nu. Och för det tredje spelar din livsstil roll.

Hur stor roll de olika faktorerna spelar diskuterar forskarna fortfarande. Livsstilen är dock den enda faktor som du kan göra något åt här och nu, och det är den vi kommer att fokusera på i det här testet. Forskarna är inte eniga här heller, men det finns saker som tyder på att du kan sänka din risk för att bli sjuk genom en sund livsstil. Det betyder tyvärr inte att du aldrig mer kommer att bli förkyld eller drabbas av en allvarlig sjukdom om du bara lever hälsosamt, men du kan sänka risken för det.

Och hur står det till med din livsstil? Hjälper den ditt immunförsvar att hålla sig sunt och starkt – eller drar den åt fell håll? Det kan du få en fingervisning om här, om du gör vårt lilla test.

GÖR TESTET

Svara på 9 frågor och se om du hjälper ditt immunförsvar med din livsstil.

Försök att minska smittan och ta hand om immunförsvar

Sänk risken för smitta här och nu

Ett starkt immunförsvar är guld värt, men din hygien spelar också en roll för hur utsatt du är för smitta. De här fyra tilltagen kan både sänka risken för att smittas och för att smitta andra.

  • Undvik att röra vid t ex dörrhandtag och trappräcken.
  • Tvätta händerna med tvål ofta – eller använd handsprit.
  • Håll avstånd till andra.
  • Försök att undvika att peta dig i näsan, ögonen och munnen.