Hitta balansen mellan arbete och privatliv

Med rätt balans mellan arbetsliv och privatliv kan du både förebygga stress och rädda din parrelation. Se här hur enkelt du vänder stress till ork och energi.

Kvinna arbetar på sin fritid

Kom ihåg att du är chefen i ditt eget liv. Hitta den balans som passar din familj.

© iStock

Arbete kontra privatliv

De allra flesta drömmer om ett liv där karriär, familjeliv och intressen är i total balans. Dessvärre har många av oss svårt att säga nej när jobbet kräver mer än vi hinner med på vår arbetstid. I praktiken innebär det att arbetsliv och fritid ofta flyter in i varandra.

Scenario 1 - Du har svårt att sluta tidigt

Experten: Konfrontera din chef och hitta en lösning

Boka ett möte med din chef så att ni gemensamt kan komma fram till var och när du ska jobba. Prata även om hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter, om du ofta känner dig pressad. Hitta en lösning som fungerar för dig, men även för dina kollegor så att du inte bara driver igenom dina egna behov.

Prata med din chef om att få in mer flexibilitet i jobbet. Vissa typer av uppgifter kanske kan lösas hemifrån och vid andra tider på dygnet. Men var noga med att det är klart och tydligt när du kan nås för jobbfrågor. Håll dig sedan till det ni har kommit överens om så att arbetsbördan inte tar överhanden.

Stäng av push-notiserna på mobilen så du kan koncentrera dig på det du ska göra, både på jobbet och när du är ledig.

Lägg ner det dåliga samvetet, även om det är svårt. Så länge du håller det som du och din arbetsgivare har kommit överens om är det slöseri med energi att fundera över vad dina kollegor eventuellt tycker om upplägget.

Ta reda på vilka dina barn trivs tillsammans med så att du kan få lite avlastning ibland. Kanske att farmor eller morfar kan hämta en dag i veckan? Och om barnen ska hem till en kompis så kan ni turas om att hämta.

Scenario 2 - Du föredrar att vara på jobbet

Experten: Ge balansen en chans

Det är härligt att du har ett jobb som gör dig glad och som fyller dig med energi. Men testa och se om du kan ta med glädjen och energin hem och använda den där när du tar itu med allt det praktiska och alla andra utmaningar som radar upp sig.

Det är en larmsignal om du flyr in i jobb varje gång det hettar till hemma. Det kan bland annat bero på att det är en klyfta mellan den du är och den du vill vara. Prova istället att planera några saker som ni kan göra tillsammans som familj, så att ni får roliga, gemensamma upplevelser som kan kompensera för allt det praktiska som bara måste göras hemma.

Försök att ge din parrelation och dina barn det de behöver genom att vara mer närvarande när ni är tillsammans. Det kan du bland annat göra genom att lägga undan mobilen när ni är tillsammans och när du är hemma, så att familjen inte känner sig åsidosatt.

Delegera uppgifterna hemma så att ni har ett gemensamt ansvar för allt det praktiska. Ingen mår bra av att du är stressad och irriterad. Även små barn kan göra mycket för att få livet att fungera och i gengäld stärker det relationen er emellan. När alla i familjen deltar i det praktiska jobbet hemma, känner alla nämligen sig som delar av en gemenskap.

Scenario 3 - Du känner dig tyngd av krav

Experten: Säg ifrån och sätt gränser

Sätt ord på vad som är viktigast i ditt liv och vad du inte kan tänka dig att kompromissa om. Först när du har satt ord på dina egna förväntningar kan andra människor börja förhålla sig till dem.

Stäm av förväntningarna från din arbetsgivare och partner och har du större barn kan du göra samma sak med dem.

Gå igenom dina egna förväntningar på dig själv. Som mamma, dotter, syster, partner och kollega har du olika roller och det är viktigt att du tänker igenom hur du vill uppfylla dessa roller. Dessutom bör du fundera på om dina egna förväntningar är realistiska, när du har så många olika roller att leva upp till.

Gör en lista över allt det du har hunnit göra när dagen lider mot sitt slut. På det viset synliggör du allt det du faktiskt har gjort, istället för att fokusera på det du inte har hunnit.