Hur många har depression i Sverige?

Obehandlad depression kan ge självmordstankar. Dessvärre är det en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i världen. Se hur vanligt depression är.

En deprimerad kvinna.

VAD ÄR DEPRESSION? Depression är en psykisk sjukdom, som kan vara väldigt allvarlig för dem som drabbas.

© iStock

Depression är en av de mest utbredda psykiska sjukdomarna i hela världen. Enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) lider cirka 4-5 procent av befolkningen av depression. Det motsvarar cirka 280 miljoner människor. Det är bara ångest som är mer utbrett, där WHO uppskattar det globala antalet till cirka 301 miljoner människor.

Andelen deprimerade i Sverige har ökat från nästan 11 procent (2013) till 30 procent (2020), visar en OECD-mätning. Sverige hamnar på andra plats i listan av fall av depression och symptom på depression i OECD-länder. Landet med flest fall är Korea med 37 procent rapporterade fall under 2020.

Depressionstest – har du symptom på depression?

Enligt depressionsforskare och professor Poul Videbech kan siffran vara ännu högre. Det är nämligen svårt att mäta omfånget av depression eftersom många går runt och mår dåligt utan att berätta det för någon.

Kvinnor blir oftare deprimerade än män

Depression drabbar dubbelt så många kvinnor som män, och framförallt unga kvinnor är utsatta. Det finns inget entydigt svar på varför det är så, men vetenskapliga studier har bl a visat att kvinnor påverkas mer känslomässigt och fysiskt av stress, vilket är en välkänd orsak till depression.

Andra orsaker kan enligt depressionsforskare Poul Videbech vara de olika krav som samhället ställer på män och kvinnor. En del kvinnor känner kanske ett större ansvar och högre press för att familjen och hemmet fungerar, samtidigt som de behöver leva upp till samma krav på arbetsmarknaden som män.

Poul Videbech påpekar också några av de olika karaktärsdrag som är vanliga hos män och kvinnor, och som kan spela roll för depressionen:

“Det är inte ovanligt att kvinnor vänder saker inåt och beskyller sig själva i högre grad än vad män gör. Vi ser det bl a hos studenter som skriver tentor. Män har i högre grad än kvinnor en tendens att säga: ‘Går det, så går det’, och kvinnor ställer generellt högre krav på sig själva.”
— Poul Videbech, professor och överläkare, Center för Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

När det handlar om depression, där man mår så dåligt att man är i risk för att bli självmordsbenägen är det dock ingen skillnad mellan könen, och fler män än kvinnor begår självmord.