Det händer när vi håller ögonkontakt

Vi kan nästan känna när någon försöker titta oss i ögonen, även med ryggen vänd. Ögonkontakt är extremt effektivt. Se hur det påverkar oss.

Två ögon som stirrar.

STIRRA – Ögonkontakt används både till att fånga andras uppmärksamhet och att visa dominans.

© I FORM

Hur länge kan du titta någon annan i ögonen innan din blick börjar flacka?

Enligt brittiska forskare är den optimala längden för ögonkontakt cirka 3 sekunder, och aldrig längre än 9 sekunder. Då börjar vi bli obekväma.

Men varför? Det är ju bara ögon som möts. Lär dig mer om ett av våra mest effektiva interaktionsredskap utifrån fyra fynd från vetenskapens värld.

Test: Är du introvert eller extrovert?

Vi koncentrerar oss

Studier har visat att vi har svårare att lösa enkla tankeuppgifter när vi konfronteras med en annan persons blick. Troligen för att ögonkontakten är så intensiv att den dränerar en del av våra kognitiva funktioner.

Vi tappar känslan för tid

När vi ser andra i ögonen går tiden fortare.

Det visar ett experiment från universitetet i Genève med 22 personer som presenterades för över 300 olika ansikten.

När de mötte ett ansikte som tittade dem i ögonen, underskattade de hur länge interaktionen faktiskt varade. Enligt forskarna störs vår förmåga att uppskatta tid när vi bearbetar synintryck i form av ögonkontakt.

Vi fångas upp

Ögonkontakt fångar vår uppmärksamhet. Det visar ett färskt experiment från Tyskland, där 102 personer presenterades för fyra bilder av en kvinnas ansikte på en skärm.

På vissa bilder tittade hon direkt på betraktaren, medan hon tittade bort på andra. På alla bilder placerades en liten 8:a på kvinnans panna, som efter 1,5 sekunder ersattes av ett S eller ett H. Deltagarna fick sedan trycka på tangentbordet så fort de uppfattade bokstaven.

Experimentet visade att deltagarna var snabbast att trycka på tangenterna när kvinnan tittade dem direkt i ögonen.

Vi känner igen oss själva

Vi känner oss närmare människor vars ögon vi har tittat in i.

Det visar ett kinesiskt experiment där deltagarna ombads betygsätta främlingar som antingen hade tittat dem direkt i ögonen eller bara tittat på dem.

Försökspersonerna kände sig närmare sammankopplade och mer lika dem de hade haft ögonkontakt med.