Gör musik oss smartare?

Smarta människor lyssnar på Mozart. Eller? Vi har frågat en hjärnforskare om musik stärker intelligensen.

Barn spelar musik

MUSIK – Det är härligt med musik, men det är oklart om det gör oss smartare.

© iStock

Det är inte bevisat att du kan få ett högre IQ genom att lyssna på eller spela musik, men musik stimulerar din hjärna på många olika sätt. Vi rör oss till musik, tänker på musik och känner musik.

En dansk forskningsstudie med 30.000 barn har bland annat visat att barn som spelar mycket musik har ett bättre arbetsminne än barn som inte spelar musik. Det visade sig att de till exempel är bättre på att räkna baklänges.

Men precis som med hönan och ägget kan forskarna inte säga om barnen har ett bra arbetsminne för att de redan är bra på musik, eller om de är bra på musik för att de redan har ett bra arbetsminne.

Men vi vet att tonerna kan påverka den kemiska balansen i våra hjärnor, så vi kan lösa uppgifter bättre. Till exempel kan koncentrationsförmågan stärkas om vi sjunger eller spelar musik. Dessutom verkar musik kunna stärka de områden i hjärnan som behandlar till exempel språk. En ytterligare fördel med att spela musik är att det ökar förmågan att samarbeta med andra.

Det använder vi (också) musik till

Musik stimulerar belöningssystemet i hjärnan

Så när du lyssnar på musik som du tycker om utlöses ämnet dopamin, som verkar motiverande och gör dig mer mottaglig för att lära dig andra saker.

Musik kan vara med och skapa en stämning...

och vi kan på så sätt använda musik för att dela känslor med varandra. När vi är tillsammans använder vi ofta musik till att skapa gemenskap och sammanhållning.

Musik kan också användas till att avleda vår uppmärksamhet...

t ex kan hög musik på gymmet hjälpa dig att distrahera dig från hur hård din träning egentligen är.

Källa: Peter Vuust, jazzbasist och hjärnforskare, Danmarks Grundforskningsfonds Center för Funktionellt Integrativ Neurovetenskap