9 möjliga effekter: Så viktiga är dina bakterier för ditt välbefinnande

Varje vecka dyker det upp ny forskning om tarmen och alla dess små invånare. Här är en översikt över vad man hittills vet med säkerhet och vad man tror eller har teorier om.

Kvinna som visar magen och formar händerna till ett hjärta runt naveln.

Tarmbakterierna pratar med din hjärna och styr ditt minne och ditt humör.

© iStock

1: Förebygger astma och allergi

sannolikt samband

När det gäller astma och allergi har tarmbakterierna kanske en avgörande betydelse.

I många U-länder där de hygieniska förhållandena är betydligt sämre jämfört med vår standard, är astma och allergi i det närmaste okända fenomen. Omvänt blir astma, pollenallergi, eksem och andra allergiska tillstånd allt vanligare i västvärlden där vi har stort fokus på rengöring, pastörisering och avspritning samt vår höga konsumtion av antibiotika.

2: Viktkontroll

sannolikt samband

När forskare transplanterar tarmbakterier från överviktiga människor till smala möss blir mössen plötsligt tjocka, även om de äter samma som innan.

En del tyder på att detta även gäller för människor. Kroppen tar nämligen upp mer fett, musklerna blir sämre på att förbränna det och det samlas mer fett i lever och fettvävnad hos människor med obalans i tarmbakterierna.

3: Kan rädda dig från blodpropp

sannolikt samband

Är sammansättningen av dina tarmbakterier i obalans, kommer det sannolikt också att påverka ditt kolesterol och dina blodfetter negativt samt höja ditt blodsocker och blodtryck. Dessa riskfaktorer kallas med ett gemensamt namn för metabolt syndrom och är ett enormt hälsoproblem, eftersom det ökar risken för blodproppar och typ 2-diabetes väldigt mycket. Hos människor förbättras kolesterolvärdet, blodets fettinnehåll och andra skadeeffekter av övervikt när de i försök får överfört tarmbakterier från friska, slanka personer.

4: Gör dig på bättre humör

sannolikt samband

De flesta har känt av fjärilar i magen när de möter den rätta, eller ska göra en viktig presentation. Men signalerna går även från magen till hjärnan. Man vet att tarmbakterierna bildar signalämnen som serotonin, vilket gör dig på gott humör. Djurförsök visar att stressade möss mår bättre när man behandlar dem med sunda probiotiska bakterier som dem man normalt hittar i vissa sura mjölkprodukter. Hos möss med en depressiv och ångestfylld läggning motverkar transplantation av sunda tarmbakterier symptomen och minskar mängden av stresshormonet kortisol i blodet. Mindre försök på människor uppvisar samma mönster.

5: Läker livshotande tarminfektion

solid vetenskaplig dokumentation

En livshotande tarminfektion med bakterien Clostridium difficile kan vara mycket svår att få bukt med, då den är resistent mot många sorters antibiotika. Men nu har läkare kommit fram till att den fruktade sjukdomen kan behandlas genom att överföra sunda tarmbakterier från en frisk människa. Detta kallas fekal transplantation och verkar enligt pilotstudier mycket bra.

6: Lindrar reumatism

sannolikt samband

I djurförsök har man lyckats lindra reumatism hos möss genom att behandla dem med vissa bestämda, sunda tarmbakterier. Detsamma gäller för MS som också är en autoimmun sjukdom. Hur förhållandena ser ut hos människor, vet man dock inte ännu.

Läs också: Artros och tarmbakterier

7: Förebygger tjocktarmscancer

sannolikt samband

Cancerdrabbade har ofta en annan sammansättning av tarmbakterier med mindre diversitet än friska. Bl a har cancerpatienter ofta många Fusobacterium-bakterier, som skapar inflammation i tarmen, och få av de bakterier som kan ombilda kostfibrer till cancerförebyggande ämnen.

8: Reglerar typ 2-diabetes

sannolikt samband

Personer med typ 2-diabetes blir genast bättre på att reglera sitt blodsocker när de får en transplantation med tarmbakterier från en frisk person. En osund sammansättning av bakterier förstör nämligen slemhinnan i tarmen och det leder till inflammation och en nedsatt känslighet för hormonet insulin. Insulin är A och O för att hålla blodsockret stabilt.

9: Förknippas med AUTISM

ännu så länge bara en teori

Barn med störningar inom det autistiska spektrumet kan ha tarmbakterier som skiljer sig från andra barns. Kanske för att deras matsmältningssystem bryter ned kolhydrater på ett annat sätt.