Ger druvsocker extra snabb energi?

Läs svaret från experten på iform.se.

Druvsocker vs. socker

Fråga

Är druvsocker en bättre energikälla än socker? Jag märker på mitt godissug efter träningen att socker ger snabb energi, men är druvsocker bättre än vanligt socker?

Svar

Druvsocker ger liksom vanligt socker energi om man känner sig trött. Men i förhållande till vanligt socker är effekten av druvsocker mycket snabb. Druvsockret behöver inte brytas ner innan det tas upp i kroppen utan går så att säga direkt ut i blodet. Därför kommer effekten nästan omgående.

När druvsockret tas upp ökar blodsockerhalten, men denna effekt motarbetas precis som för vanligt socker av en ökad produktion av insulin. Så efter en stund är det risk för att man känner sig ännu tröttare än man gjorde innan man intog druvsockret.

Man kan för övrigt inte bibehålla en hög sockerhalt i blodet genom att hela tiden äta druvsocker. Förr eller senare reagerar kroppen mot den höga sockerhalten och tar upp druvsockret långsammare, så att effekten försvinner. Om man ändå fortsätter att stoppa i sig druvsocker löper man stor risk att få ont i magen.