E-nummer i en skål
© iStock

7 vanliga myter om E-nummer

Det finns massor av myter om tillsatser, men vad är egentligen sant och vad är falskt? I FORM tar en närmare titt på sju vanliga myter.

25 februari 2018 av Inge Eriksen

Hur mycket vet du egentligen om E-nummer?

Har du koll på dina E-nummer? Här avlivar vi sju myter om E-nummer.

1. E-nummer är hormon­störande

Kanske

Antioxidanterna BHA (E 320) och BHT (E 321) har visat hormonstörande effekter i djurförsök. BHA är med på EU:s lista över potentiellt hormonstörande ämnen. De två ämnena fungerar konserverande och används i livsmedel som såser, soppor, buljong och tuggummi. 

2. E-nummer räddar människoliv 

Sant

Konserveringsmedel har räddat liv och utan tvivel förhindrat många matförgiftningar orsakade av skämd mat. Det omdiskuterade ämnet nitrit har till exempel använts i kött för att motverka en bakterie som kan ge den dödliga sjukdomen botulism. 

3. E-nummer gör barn hyperaktiva 

Kanske

En rad azofärgämnen misstänks kunna göra barn hyperaktiva och ge koncentrationssvårigheter. En studie gjord av EU har dock inte kunnat påvisa något samband. De misstänkta ämnena är E 102, E 110, E 122, E 124 och E 129 samt E 104 som dock inte är ett azofärgämne. Misstanken fick 2007 läsktillverkare att sluta använda de här ämnena. Sedan 2010 har en EU-regel krävt att livsmedel med de här ämnena tillsatta ska märkas med varningen: ”Kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration”. Idag används tillsatserna främst i alkoholdrycker. 

4. E-nummer kan ge cancer 

Kanske

Natriumnitrit E 250 och kaliumnitrit E 249 som används för att konservera kött kan bilda nitrosaminer som i djur­försök visat sig orsaka cancer. I vårt grannland Danmark har man sedan 1995 haft lägre gränsvärden för nitrit än resten av EU. Export av köttprodukter till Danmark måste följa de danska gränsvärdena. Livsmedelsverket där rekommenderar att man minskar på mängden salt och processat kött­pålägg. I några djurförsök har det också visat sig finnas ett samband mellan cancer och höga doser av de två anti­oxidanterna BHA E 320 och BHT E 321 samt sötningsmedlet sackarin E 954. Livsmedels­verket ser dock ingen risk för människor när ämnena intas i tillåtna mängder. Sötningsmedlet aspartam E 951 har varit mycket om­diskuterat när det gäller cancer. Enligt Livsmedels­verket är aspartam i tillåtna mängder ingen risk för människor. EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedels­säkerhet) har flera gånger studerat riskerna med aspartam. 

Är aspartam och lightläsk farligt? Få forskarnas svar här!

5. Det finns ingen kontroll av E-nummer 

Falskt

Tillsatser ska godkännas av EFSA (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) innan de får användas i livsmedel. Dessförinnan ska vetenskapliga undersökningar presenteras, som visar att användning av tillsatsen inte orsakar några problem. Ett RDI-värde (rekommenderat dagligt intag) fastställs för alla E­-­nummer, och indikerar hur mycket av den aktuella tillsatsen man kan inta varje dag under hela livet per kilo kroppsvikt, utan att det får hälsomässiga konsekvenser.  

6. Ekologiska livsmedel innehåller inte E-nummer  

Falskt

Du slipper inte tillsatser bara genom att handla ekologiskt, men du kan minska intaget betydligt. I konventionella livsmedel är över 350 E-nummer tillåtna, medan bara ungefär 40 stycken får finnas i ekologiska produkter.

7. Du kan vara allergisk mot E-nummer

Falskt

Livsmedelsallergi utlöses av vissa proteiner i livsmedel och i stort sett inte alls av tillsatser. Om du reagerar på E-nummer så anses det inte vara en allergisk livsmedelsöverkänslighet. Kända ämnen som kan utlösa en reaktion är de om­diskuterade azofärgämnena samt en rad andra färgämnen (se punkt 1 på motstående sida). En rad konserveringsmedel kan också utlösa symptom: bensoesyra, bensoater, parahydroxy­bensoater, sorbinsyra och sorbater. Särskilt personer med astma kan vara överkänsliga även för svaveldioxid och sulfiter.

Några av de undantag som faktiskt kan utlösa en allergisk reaktion är färgämnet karmin som innehåller protein från en insekt samt anti­oxidanten lecitin som bland annat framställs av ägg eller soja (se exakta E-nummer i punkt 1 på motstående sida).

Nå ditt mål 2018!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar