Behöver jag extra salt som aktiv idrottsman?

Jag är en man på 25 år som är fysiskt aktiv på min fritid och svettas mycket. Behöver jag extra salt för att ersätta det jag svettas ut?

Du får med all sannolikhet ditt saltbehov täckt med råge. Salt är förvisso livsnödvändigt men det dagliga behovet är mindre än 1 gram. De allra flesta svenskar får mer än 10 gram varje dag. Även om du motionerar hårt och svettas mycket har du alltså inget behov av att äta extra salt.