Så blir du bättre på att lyssna

Upplever du lite för ofta att du glömmer vad någon har berättat för dig? Då beror det kanske på att du inte lyssnade tillräckligt noga ...

Kvinna lyssnar.

Lyssna med hjärtat. Då förstår du både andra och dig själv bättre.

© iStock

Tala är silver, tiga är guld ...

Alla kan väl lyssna, tänker du kanske. Och ja, det kan vi, men det är långtifrån alla som verkligen lyssnar på riktigt. Genom att öva upp förmågan att lyssna kan du förbättra dina relationer. Läs här hur du tränar din inlevelseförmåga och blir en bättre lyssnare.

Scenario 1 - Du glömmer vad andra har sagt

Experten: var nyfiken som ett litet barn

Orsaken till att du inte minns allt du har fått veta är antingen att du inte har förstått vad som sades, eller att du inte var uppmärksam under samtalet. Nästa gång är det smart att lyssna mer uppmärksamt och kanske sammanfatta det som sägs när vederbörande har pratat klart. På det viset kan du också få bekräftat att du har förstått allt rätt.

Är det ämnen som inte intresserar dig så försök att ändå hitta något intressant som har med ämnet att göra. Det är nästan alltid möjligt och det gör också att du blir naturligt intresserad och kan ge ytterligare liv åt samtalet. Då kommer du dessutom att minnas detaljerna bättre efteråt.

Många gånger är vi rädda för att erkänna när det är något vi inte förstår, för att vi inte vill verka dumma. Men om det är viktigt för er relation att du kan komma ihåg vad din väninnas man arbetar med, kan du be henne att utveckla svaret som om du var ett barn på sex år. Därmed signalerar du att du är intresserad samtidigt som du minns det bättre till nästa gång.

Påminn dig själv om att en god lyssnare är uppmärksam och koncentrerad när andra pratar. Lägg undan din mobil så att du inte blir distraherad och fokusera uteslutande på den som pratar. Pratar ni på telefon så låt bli att göra andra saker under tiden.

Känner du till de första symptomen på demens?

Scenario 2 - Du hör men lyssnar inte

Experten: var närvarande och lyssna med hjärtat

Lyssna med hjärtat och inte bara med huvudet. Många gånger är innehållet inte det viktigaste, utan det som händer med den som pratar medan han eller hon berättar. Lägg märke till vederbörandes kroppsspråk, gester och tonfall. Visa att du är närvarande och “ser” vederbörande med små kroppsliga uttryck som att nicka eller ha tydlig ögonkontakt. Men undvik att pressa den som pratar. Han eller hon ska själv vilja berätta om sina problem.

Du behöver inte känna dig dum om du ibland har lyssnat så mycket på innehållet att du har missat det som inte sägs med ord. Kom ihåg att det aldrig är fel att ta upp ett ämne igen. Är det någon som står dig nära så säg till personen att du fick en känsla av att det låg något djupare bakom. Då signalerar du också att han eller hon är viktig för dig och att du har lagt märke till något underliggande.

Känner du att det finns något mellan raderna så be om mer information. Fråga t ex “kan du ge mig ett exempel?” eller säg “jag känner att det är något som du inte berättar för mig”. Därmed signalerar du att du försöker känna dig fram. Du kan också variera med små bekräftelser av typen “hmm” eller “okej”. Ställer du för många frågor kan den som pratar bli osäker och sluta sig, så försök att hitta en bra balans.

Scenario 3 - Du avbryter för att prata själv

Experten: Låt andra påminna dig om problemet

Tar du ofta över i samtal med andra framstår du snart som en som alltid har något viktigare att säga. En lösning är att be din närmaste umgängeskrets att säga till varje gång du avbryter. På det viset blir du medveten om i vilka situationer du gör det.

Det är rätt tydligt när någon inte lyssnar så tänk på ditt kroppsspråk. Öppna armar, entusiastiskt tonfall och ögonkontakt visar att du är närvarande. Koncentrerar du dig på att lyssna kan du också fånga upp poänger som du annars hade missat om du hade avbrutit den som pratar.

Det kan vara frestande att avsluta din kollegas meningar när du tror att du vet vad hon ska säga. Men då signalerar du att du egentligen inte orkar lyssna på henne så undvik det. Om den som pratar går mer och mer på djupet i sin historia så håller han eller hon på att öppna sig för dig. Då ska du inte ställa en massa frågor och absolut inte avbryta.