Optimist eller pessimist? Hitta din personlighetstyp

Det finns pessimister, optimister och dem mittemellan. Du har säkert redan en uppfattning om var på skalan du ligger. Oavsett om du hör till dem som lever i fantasin eller de som har huvudet fullt av bekymmer så kan det vara bra att ha koll på vilken personlighetstyp du tillhör. Här får du hjälp att reda ut begreppen.

Sorgsen kvinna som sitter i en soffa

ÄR DU pessimist eller optimist?

© iStock

Positiv – check. Förväntar dig att allt kommer att gå bra – check. Som optimist får du hjälp på vägen i existensen av din okuvliga övertygelse om att världen är en bra plats. På det stora hela är det bra att vara optimistisk. Olika studier har visat på ett samband mellan en optimistisk syn på livet och bättre hälsa och längre förväntad livslängd.

Innan du lyfter från marken uppmanar dock Pernille W. Lauritsen, som är coach, till lite återhållsamhet. “Många tänker att det är bäst att vara optimistisk, men så kan man inte säga. Om du är för optimistisk kan du få många problem. Optimism är inte uteslutande positivt.”

Din potentiella nackdel ligger i det faktum att du förbiser vad som kan gå fel. Både här och nu och på sikt. Du kan t ex riskera att bli av med jobbet om du dyker upp sent varje dag. Eller få problem med ekonomin för att du inte sparar ihop till oförutsedda utgifter.

“Många tänker att det är bäst att vara optimistisk, men så kan man inte säga. Om du är för optimistisk kan du få många problem. Optimism är inte uteslutande positivt.”
— Pernille W. Lauritsen, coach

Om du är optimist: Testa att säga nej i en vecka

Ett gott råd till optimisten är därför att välja en roll i livet där just den inställningen behövs – inte där den gör att du hamnar i trubbel.

”En sjuksköterska har t ex som uppgift att ingjuta glädje och hopp hos en patient. I det fallet är optimism en fördel. En revisor kommer däremot längst genom att vara extra kritiskt lagd”, säger Pernille W. Lauritsen. Ledare med ett kritiskt sinne har vanligtvis också mer tur att få stöd både i näringslivet och i politiken.

”Skandinaver föredrar att följa ledare som är mer kritiska än optimistiska. För mycket optimism och idealism gör i slutändan människor osäkra på om ledarna har kontroll över situationen”, säger Pernille W. Lauritsen.

En annan egenskap är att optimister tenderar att sopa problem under mattan. De löser nog sig själva längs vägen, inbillar de sig. Anställda under en optimistisk chef kan därför tycka att det inte görs något åt problemen. Här närmar vi oss något som kan utmana dig som optimist: nämligen att inte bli tagen på allvar.

Blir tagen för oseriös
I de skandinaviska länderna föredrar vi att man har ett kritiskt sinne. Därför kan den som har en “lite för positiv livssyn” snabbt ses som lite skev.

Ett exempel är kosmetologen Ole Henriksen, som är älskad av många, men en del associerar hans sätt att vara med att vara oseriös, lallig eller helt enkelt “amerikansk” i betydelsen ytlig. Men det kanske inte spelar någon roll för dig, om det funkar bra för dig att vara en glad optimist.

Upplever du däremot att du måste stånga dig blodig för att bli anförtrodd ansvar på jobbet, så kan du ju försöka att skruva ner på ditt glädjejubel. Ett annat råd är att gå emot ditt humör lite. Du kan t ex testa att säga ner till allt under en vecka. Det kan troligen ge dig lite av pessimistens styrkor: minskad stress och mer tid för kontemplation.

Om du däremot är pessimist...

Pessimister har ett speciellt öga för saker som kan gå fel. Nästan per automatik. Det är som en motorcyklist som stirrar sig blind på hålen i vägen. Men alla vet att om man tittar ner så faller man.

Nackdelen med att vara pessimist är att det stora fokuset på potentiella faror inte lämnar plats för att se de positiva möjligheterna. Vid dagens slut kommer en sann pessimist att fokusera på de två sakerna som gick fel, istället för de 20 som gick bra. Varför är det så?

Först och främst har man som pessimist hjälp av naturen. Hjärnan är nämligen designad för att vara på sin vakt. Våra förfäder fick inte som vi en ny chans om de varit dumdristiga och förbisett en fara. Så det är bättre att vara på den säkra sidan.

En annan anledning till att vara pessimistisk är att det garderar dig mot smärta. När du t ex har förberett dig på att någon annan får jobbet du har sökt, eller att dejten inte vill ses igen, så blir du i alla fall inte besviken.

Vill du ha ett gott råd att följa är det att lossa lite på livrem och hängslen. Att röra dig från din comfort zone och våga vara optimistisk.
— Pernille W. Lauritsen

Lyft blicken från vägen

“Att förvänta sig att saker går dåligt är en försvarsmekanism som skyddar dig mot att känna dig sårbar, naiv och hoppfull. Det är en strategi som medför både fördelar och nackdelar”, säger coach Pernille W. Lauritsen. På plussidan ligger det faktum att du med din ansvarsfulla livsstil säkrar de mest basala behoven uppfyllda: fast inkomst, människor i närheten du kan lita på osv. Däremot är du mer sårbar inför förändringar eftersom du är mer benägen att se nackdelar framför möjligheter. Därför kan du oroa dig mycket och i onödan, för att du vill vara förberedd på alla tänkbara scenarier. Optimisten däremot, har ingen plan B, men är bättre på att improvisera fram en lösning.

När det händer något är det mest troligt att pessimisten lägger sin tid och energi på vad eller vem situationen beror på. Och du glömmer inte i första taget. Pessimister överanalyserar ofta konsekvenserna av en olycka och ser den som något mer permanent. Det kan hända igen.

Öva på att vara positiv
Vill du ha ett gott råd att följa är det att lossa lite på livrem och hängslen. Att röra dig från din comfort zone och våga vara optimistisk:
“Det kommer en dag då du behöver tänka positivt. Då är det dumt att behöva öva sig på att vara optimist. Om du t ex blir allvarligt sjuk ökar chansen att bli frisk om du tänker positivt”, säger Pernille W. Lauritsen.

En sak är säker: Pessimister förväntar sig att saker går fel mycket oftare än negativa saker faktiskt händer. Du kan öva dig på att vänta med att döma ut en situation. Påminn dig själv om de saker som kan lyckas. Börja smått med att t ex säga ja till en uppgift och se att det går bra. Det kommer att öka ditt handlingsutrymme och som bonus kommer det troligen också att uppskattas av dina medmänniskor.

Källa: Pernille E. Lauritsen, coach