När är man en boomer?

Alla är olika. Men om du är född mellan 1946 och 1964 (eller känner du någon som är det), kan du säkert nicka igenkännande till minst en punkt på vår lista över kännetecken för efterkrigsgenerationen.

Boomers

NÄR ÄR MAN EN BOOMER? Efterkrigstidens generation, alltså personer som är födda mellan 1946 och 1964, beskylls för mycket av yngre generationer – inte minst för att de är lite bakåtsträvande och efter sin tid.

© iStock

Använder du ofta den gula emojin som gråter av skratt? Om du gör det är det möjligt att du är en boomer. Efterkrigstidens generation, alltså personer som är födda mellan 1946 och 1964, beskylls för mycket av yngre generationer – inte minst för att de är lite bakåtsträvande och efter sin tid.

Var kommer uttrycket från? Och vad karaktäriserar en boomer? Få svar på alla dina frågor om boomers här!

Läs mer om boomers:

1 Vad är en boomer?


Ordet boomer är en förkortning för baby boomer. Baby boomergenerationen uppstod i spåren av andra världskriget, då det i västvärlden skedde en ökning av födelsetalen.

Det finns förstås inga definitiva egenskaper som gäller alla människor födda i samma generation, men tiden vi växer upp i säger ändå något om vad vi påverkas av, och det tar sig vanligtvis uttryck i våra värderingar, köpvanor och politiska attityder.

2 Vad kännetecknar en boomer?


Boomers har generellt många stereotypa egenskaper. Boomers kallas t ex också för jag-generationen eftersom de är kända för att vara privilegierade och självcentrerade – både som konsumenter och väljare.

Boomers beskylls också för att vara i otakt med den moderna arbetsmarknaden, då de är från en tid då andra regler gällde för jobb och jobbsökande.

Emoji som gråter av skratt är en boomer emoji

GRÅTER-AV-SKRATT-EMOJI – Anses vara en boomer-emoji.

BOOMERS ÄR KÄNDA FÖR ATT:

  • Vara dåliga i den digitala världen.
  • Rycka på axlarna åt den globala uppvärmningen.
  • Vara lojala mot sin arbetsplats och stanna där i många år.
  • Ha ljud på telefonen – alltid!
  • Skilja sig oftare än både tidigare och senare generationer.
  • Ha sparat pengar och investerat vid rätt tidpunkt.
  • Skriva massor av inlägg på Facebook och överanvända gråt-skratt-emojin.
  • Rösta efter eget intresse.
  • Titta på analog tv istället för att streama.
  • Vara mer optimistiska än yngre generationer, som har vuxit upp med klimatförändringarna ständigt närvarande.

3 Vad menar yngre generationer om boomers?


Särskilt de yngre generationerna anklagar boomers för att vara giriga och roffa åt sig, inte minst på bostadsmarknaden. För deras barn och barnbarn kan det vara svårt att komma in på bostadsmarknaden nuförtiden, och det blir frustrerande när boomers indikerar att det bara är att kavla upp ärmarna och spara pengar och köpa bostad – för det fungerade för dem.

Omvänt tycker vissa boomers att yngre generationer är bortskämda, curlade barn som inte kan hålla fast vid ett jobb och hellre tar bilder på sin avokadomacka. Nu vet du säkert själv om du är en boomer eller inte...

4 Vad betyder "okej boomer"?


När någon säger “okej, boomer”, är det ironiskt sätt att avfärda och göra narr av någons sätt att vara på grund av deras ålder. Det betyder: “Vad vet du egentligen? Dina värderingar är föråldrade och privilegieblinda.”

Uttrycket är utbrett på medier som Twitter och TikTok, och på Nya Zeeland använde en yngre politiker, 2019, uttrycket för att avfärda en kollega när hon pratade om klimatförändringar och vad vi ska göra åt dem. Kollegan avbröt hennes tal, varvid hon bara svarade: “Okej, boomer” och fortsatte. Med de orden satte hon honom på plats!

Okej boomer

5 Vad kännetecknar de olika generationerna?


Oavsett under vilken tid vi växt upp, så kommer vi långt med en stor dos humor och självironi när vi pratar om boomers, millennials och alla andra. Hitta din generation nedan och se de (väldigt grova) generaliseringar som kännetecknar den.

Alla generationer från 1901 till 2024

Vilken generation tillhör du? Kolla ditt födelseår och hitta svaret här.

● 1901-1924 – The Greatest Generation

Är känd för att vara sparsam och plikttrogen som en följd av krig och fattigdom.

● 1928-1945 – The Silent Generation

Traditionalister som värderar kvalitet och lojalitet högt.

● 1946-1964 – Baby Boomers

Är bl a kända för sina besparing- ar, sin enorma reslust och att identifiera sig med sitt yrke.

● 1965-1980 – Generation X

Kallas också den ironiska generationen, och är kända för att vara curlingföräldrar.

● 1981-1996 – Millennials

Är kända för att vara egocentriska, lata och teknikvana.

● 1997-2012 – Generation Z

Z står för zoomers. Generationen är främst känd för sin miljömedvetenhet.

● 2012-2024 – Generation Alpha

Den första generationen som aldrig levt utan sociala medier.

Artikeln publicerades i I FORM nr. 05/2023