Kan jag få tillbaka full lungfunktion efter sjukdom?

Vi vet att covid-19 kan ge hosta och andningsbesvär, men får lungorna bestående men av viruset? Det svarar en överläkare på här.

Kvinna håller sig för bröstkorgen

HOST, HOST, HOST ... Infektionssjukdomar som t ex covid-19 kan sätta sig på lungorna.

© iStock

Det är nog många av oss som aldrig hade skänkt våra lungor en tanke innan covid-19 gjorde sitt intåg och debatten om respiratorer tog fart.

Lungornas funktion avgörs av flera faktorer. Hur effektiva våra andetag är beror nämligen både på själva lungorna och lungvävnadens tillstånd, men också på faktorer utanför lungorna, primärt andningsmuskulaturen och bröstkorgens rörlighet. Lungfunktionen faller alltså om du t ex har ont i ryggen eller har brutit ett revben, som ger dig smärtor när du andas och därför får dig att andas mer ytligt så att du inte fyller lungorna helt med luft.

På samma sätt kan infektionssjukdomar, som t ex covid-19, skapa slem och sekret som kan sänka lungfunktionen. Det handlar dock ofta om övergående tillstånd och det kan ta lång tid att återfå den förlorade funktionen.

I vissa fall kan infektionssjukdomar ge varaktiga skador. Sjukdomar som KOL, lungfibros och lungcancer skadar också lungvävnaden permanent.

Men du kan fortfarande underlätta din andning genom att motionera regelbundet. Det kommer nämligen att göra dina muskler starkare och förbättra samarbetet mellan hjärta och lungor så de kan använda färre hjärtslag och färre andetag för att förse kroppen med syre.

Källa: Uffe Bødtger, överläkare och professor i lungmedicin

TRÄNA DIN ANDNINGSMUSKEL

Utöver att motionera regelbundet kan du öva dig på att andas hela vägen ner i magen. Du kan med fördel göra övningen liggande.

  1. Lägg ena handen på bröstet medan du andas.
  2. Lägg andra handen på magen så att du kan känna hur den rör sig upp och ner i takt med dina andetag.
  3. Ta ett djupt andetag genom näsan och känn hur magen utvidgas.
  4. Andas ut genom munnen.
  5. Känn hur din mage återgår till sin normala storlek.

Källa: Lungföreningen, Danmark