Är depression ärftligt?

Depression är ärftligt, och det diskuteras ofta om det beror på gener eller miljö. Få depressionsforskarens svar.

En deprimerad kvinna – är hennes depression ärftlig?

ÄR DEPRESSION ÄRFTLIGT? Det finns flera saker som spelar in för vem som drabbas av depression, och genetik kan vara en av dem.

© iStock

Precis som med andra psykiska sjukdomar, som schizofreni och ångest, är det större risk att du får depression om någon i din närmaste familj har haft det. Det har i flera år fått forskare att debattera om huruvida depression beror på genetik eller miljö.

Depressions-test: Är du deprimerad?

Enligt depressionsforskare Poul Videbech kan bägge delar ligga till grund. Du kan t ex lära dig att reagera depressivt om du växer upp med en deprimerad mamma eller pappa. Men adoptionsstudier har också visat att barn till föräldrar med depression har högre risk att få sjukdomen trots att de har vuxit upp med föräldrar som inte är biologiska.

“Det är inte alls säkert att du utvecklar depression trots att någon i din familj har haft det. Men risken är högre än hos alla andra. Man säger att risken ligger någonstans mellan 12 och 60 procent högre jämfört med personer som inte har depression i familjen”
— Professor Poul Videbech, Center för Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Poul Videbech tillägger samtidigt att du inte ska låta dig styras av ångesten för att få ärftlig depression eftersom genetik spelar mindre roll än andra faktorer som kan leda till depression.

VANLIGA ORSAKER TILL DEPRESSION

(ofta är det mer än en sak som spelar in)

  • Stressande livsomständigheter (t ex dödsfall, våld, sjukdom, skilsmässa)
  • Belastningar under uppväxten (t ex omsorgsbrist, sexuellt utnyttjande)
  • Ärftlighet/genetik
  • Fysiska sjukdomar (t ex ämnesomsättningssjukdomar, högt blodtryck)
  • Missbruk/droger

Källa: Poul Videbech, Professor och överläkare vid Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning