Behåtest - jämförelse

Utan stöd rör sig ett genomsnittligt kvinnobröst cirka 9 cm för varje löpsteg!

På videoklippet kan du se hur brösten rör sig utan behå, med en vanlig behå och med en sportbehå.

Guide: Välj rätt sport-bh

En bra sportbehå kan minska bröstens rörelse med upp till 78 procent. Eftersom 1 procent av 9 är 0,09, motsvarar en reducering på 78 procent 7,02 cm. Så från att röra sig cirka 9 cm utan behå rör sig bröstet bara cirka 1,98 cm i en sportbehå. Det kan jämföras med en vanlig behå som minskar rörelsen till omkring 5,4 cm.

Se hur brösten rör sig utan behå, med vanlig behå och med sportbehå i separata videoklipp: