Poweryoga

Du har här att göra med ett dynamiskt träningsprogram bestående av en rad olika yogaställningar i en följd.

I stället för att göra paus mellan de olika ställningarna binds det hela ihop till sekvenser med glidande övergångar. Power yoga bygger upp styrka och balans, löser upp spänningar i musklerna och gör lederna smidiga utan att kroppen stressas eller överbelastas. Man anser också att kroppsmedvetandet ökar och att livsenergin släpps fram. Andningen står i fokus.

Det finns inga begränsningar för deltagarna. Det viktigaste är att man lyssnar till sin kropp. Om lokalerna tillåter det utför man på vissa ställen power yoga i skenet från levande ljus och med dämpad belysning.

LÄS OCKSÅ: Yogablock – så här använder du det