Kvinnliga löpare springer om männen

För första gången någonsin är det fler män än kvinnor som deltar i lopp. Det visar ett nytt stort forskningsprojekt.

Kvinnor som springer motionslopp

KVINNLIGA LÖPARE I dag är det fler kvinnor än män som anmäler sig till lopp.

© istock

Jämställdheten har på allvar spurtat in i löparvärlden, där kvinnorna för första gången är överrepresenterade gentemot männen. En grupp idrottsforskare har kartlagt över 100 miljoner lopp världen över, och resultatet talar sitt tydliga språk: Kvinnorna stormar framåt. 2018 var 50,24 procent av alla loppdeltagare i världen kvinnor. Det är ett jättekliv framåt från 1986, då kvinnorna endast utgjorde strax under 20 procent.

Föga överraskande är det länder med en hög nivå av jämställdhet mellan könen som bidrar med flest kvinnliga löpare. Island intar förstaplatsen med hela 59 procent kvinnor 2018. I hälarna ligger USA med 58 procent kvinnor och Kanada med 57 procent.

Löpning tilltalar kvinnor

Att så många kvinnor idag gillar att springa lopp förvånar inte Maja Pilgaard, vicedirektör och forskare vid Idrottens analysinstitut i Århus. Hon känner igen tendensen.

”Vi ser samma utveckling i de nordiska länderna där i stort sett lika många män som kvinnor motionerar. Och löpning är en av de motionsformer som tilltalar bägge könen. Det är effektiv motion, som är lätt och flexibel att passa in i vardagslivet, vilket är centrala kriterier för att kvinnor ska motionera”, förklarar hon.

Det är också på de kortare och mindre tidskrävande distanserna som det är flest kvinnor. På 5 kilometer var 60 procent av löparna kvinnor år 2018, visar undersökningen.

Att det är just när det gäller löpning som kvinnor springer om männen, kan enligt Maja Pilgaard också ha samband med att det är färre män som har löpning som favoritgren.

”Allt fler män än kvinnor är mer intresserade av t ex mountainbike, cykellopp, hinderlopp, triathlon och liknande”, säger hon.

Kvinnor slutar tidigare

Även om kvinnor vinner i antal, så ligger männen fortfarande före när det gäller åldersfördelningen i lopp. Kvinnor slutar nämligen springa tidigare än männen. Undersökningen visar att genomsnittsåldern för kvinnliga löpare är 36 år, medan den för män är närmare 40. Generellt börjar och slutar kvinnor löparkarriären tidigare än männen, vilket enligt projektets forskare kan ha samband med barnafödande och kvinnornas roll i hemmet.

Om undersökningen:

  • “The State of Running 2019” är ett forskningsprojekt utgivet av IAAF (International Amateur Athletic Federation) och RunRepeat.com i juni 2019.
  • Man har samlat data från 107,9 miljoner lopp från mer än 70 000 events från 1986 till 2018.
  • Loppen har ägt rum i USA, Europa, Kanada, Australien och en stor del av Asien, Afrika och Sydamerika.
  • Man har inte inkluderat elitlöpare i undersökningen.