Motionera och bli smartare

Den som har bra flås är också smartare, visar en undersökning.

Den som har bra kondition har också högre IQ, enligt en studie som Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har gjort på unga vuxna.

Studien är baserad på 1,2 miljoner svenska värnpliktiga män som vid studiens genomförande var strax under 20 år gamla. Forskarna bakom studien analyserade och jämförde resultaten från mönstringens obligatoriska fysiska del och IQ-test.

Flås viktigare än styrka

Hur starka personerna i studien var spelade ingen roll för resultaten i IQ-testet, det viktiga var just flåset.

  • Att ha bra kondition betyder att man också har god hjärt- och lungkapacitet och att hjärnan får mycket syre. Det kan vara en av anledningarna till att vi ser en tydlig koppling till konditionen, men inte till muskelstyrkan, säger Michael Nilsson, professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

I studien gjordes också en uppföljning där forskarna tog reda på vilken socioekonomisk status som försökspersonerna hade senare i livet.

De som hade god kondition hade oftare vidareutbildat sig och hade kvalificerade yrken senare i livet.