Step/Power step

Step finns i flera olika svårighetsgrader.

Den enda gemensamma nämnaren är stepbänken som är medelpunkten under passet.

Den kan ställas in på olika höjder, beroende på hur hög belastning man vill ha. Om du redan har lite problem med knäna bör bänken vara så låg som möjligt.

Nybörjare

Step 1 eller step för nybörjare innehåller förhållandevis lätta serier bestående av varianter av basstegen. Det är steg upp och ner på bänken med omväxlande höger och vänster ben.

Vana

Step för tränade är för dem som gillar ett högt tempo och en mer invecklad koreografi. Här krävs det god form och rutin, då bänken kan användas från alla fyra sidorna och då det både vrids, svängs och hoppas på den.

Ben och rumpa i fokus

Step är framför allt bra för ben och skinkor, och om den utförs på rätt sätt med säkra kliv på bänken är risken för skador liten. Dock kan för mycket stepträning ge överbelastningsskador i hälsenor, vadmuskler och fotleder.