Vad är energi i maten?

Läs svaret från experten på iform.se.

Fråga

Vad är energi i maten?

Svar

När man talar om energi i samband med näring, syftar man på den energi som uppstår när de näringsrika delarna av maten bryts ner och används av kroppen. Det handlar inte om den sortens energi som vi normalt talar om när vi har mycket överskott i vardagen - eller brist på dylik. Energi från maten mäts antingen i kilojoule (kJ) eller i kalorier (kcal). 1 kcal = 4,2 kJ.

Kilojoule har de senaste 15-20 åren varit den officiella beteckningen, men i folkmun har den enheten aldrig riktigt slagit igenom. Därför kan du i regel se båda enheterna på varudeklarationen.