Förhindrar juice medicinens effekt?

Jag har hört att apelsinjuice kan förstöra vissa mediciners effekt. Stämmer det?

Apelsin-, äppel- och grapefruktjuice kan hämma upptaget av olika typer av medicin så att de inte hjälper mot det de ordinerats mot.

Avslöjandet kommer från en kanadensisk forskargrupp som kommit fram till att juicerna förstör effekten av vissa typer av betablockerare (blodtryckssänkande medicin), några typer av antibiotika, antihistaminet etoposid (medel mot cancer) och cyclosporin (förhindrar transplanterade organ från att stötas ut).

Forskargruppen menar, att apelsin-, äppel- och grapefruktjuice troligen också hämmar upptaget av andra former av medicin, men vi har bara ännu inte upptäckt det.

Den kanadensiska forskargruppen har tidigare avslöjat att grapefrukt också kan öka upptaget av vissa typer av medicin så att man faktiskt riskerar att bli förgiftad. Det är därför viktigt att man alltid kontrollerar bipacksedeln till sin medicin. På förteckningen finns angivet om medicinen förstärks av mat och drycker eller av andra typer av medicin.

Om man blir osäker kan man alltid fråga läkaren som skrivit ut medicinen.

PERNILLE NØRGAARD