Förändras ämnesomsättningen med åldern?

Får man en annan ämnesomsättning med åldern och betyder det i så fall att kroppen förbrukar energi på ett annat sätt?

Förändras ämnesomsättningen med åldern?

Får man en annan ämnesomsättning med åldern och betyder det i så fall att kroppen förbrukar energi på ett annat sätt?

Det stämmer att ämnesomsättningen faller med åldern.

Orskaben ligger i musklerna, som blir mindre med åldern, Äldre människor har en mindre muskelmassa och förbränner därför mindre energi än de gjorde i yngre år. Och de flesta äldre - speciellt kvinnor - äter av naturliga orsaker mindre, vilket också minskar förbränningen eftersom mindre mat ska smältas. Samtidigt får äldre människor inte heller lika mycket motion som tidigare. Vidare har man funnit att cellförnyelsen också minskas, vilket också bidrar till att reducera kroppens arbetsbörda och därmed ämnesomsättningens omfattning.

Om matvanorna förblir oförändrade hela livet igenom kommer den överskjutande energin snabbt att sätta sig lite varstans på kroppen. Den ökade fettvävnaden syns inte på vågen eftersom musklerna samtidigt blir mindre. Så även om vikten ligger på en stabil nivå genom åren blir man i själva verket tjockare.