Finns det ämnen i kött som är hälsofarliga?

Se svaret från experten på ifrom.se

Fråga

Jag äter ofta kött men nu har jag hört att det kan vara cancerframkallande. Är det korrekt?

Svar

Bacon, rökt korv, burkleverpastej och skinka hör till de köttprodukter som tillsätts nitrit. Det ger köttet en vacker röd färg när det värms. Men under värmebehandlingen kan det bildas föreningar mellan köttets proteiner och nitritets biprodukter. En del försök tyder på att köttproteiner och nitritämnen bildar vissa cancerframkallande ämnen, så kallade filtrosaminer.