Sexologen: Sexualitet är mer än samlag

Förr menade läkarna att män först och främst blev impotenta av psykiska skäl som t ex ångest för att inte duga eller andra hämningar som skulle lösas genom långvarig terapi.

l dag vet man att problemet i de flesta fall beror på en blandning av fysiska och psykiska orsaker, berättar Hanne Ris Ör. Hon är läkare och sexolog på Herlevs sjukhus, strax utanför Köpenhamn.

Hanne Ris Ör ger råd till män och par i alla åldrar där den manlige parten har problem med potensen. De flesta får hjälp med sina problem. Har impotensen fysiska orsaker, kan det t ex vara en nervsjukdom eller för- kalkningar i kärlen i penis.

Men också "vanliga" sjukdomar, som t ex diabetes sedan barndomen, multipel skleros (MS), diskbråck eller olika typer av fysiskt handikapp som lett till att mannen har fått en lesion i ryggen, kan orsaka erektionsproblem.

Några av dessa män kan få hjälp på medicinsk väg, bl a med injektionsbehandling, där mannen själv sprutar in verksamma ämnen direkt i penis.

Hos yngre män beror impotens i regel på nervositet

Ju äldre man blir desto vanligare är förekomsten av fysiska orsaker till impotens. Även helt unga män kan ha erektionsproblem, men för de allra flesta unga och yngre män har potensproblemet sin rot i nervositet och brist på sexuell erfarenhet.

Han blir kanske lätt överrumplad och rädd för att inte leva upp till partnerns förväntningar - inte minst, om hon är mer erfaren än han. Eller om han saknar självförtroende. Kanske har han också dåliga upplevelser med i bagaget.

  • På sätt och vis har män det svårare än kvinnor. Vi kvinnor ska inte prestera några synliga bevis, säger Hanne Ris Ör och understryker att kvinnans roll och hennes förståelse eller brist på sådan spelar en ytterst viktig roll för mannens erektion.

Maktkamp kan ge problem med resning

Män mellan 25 och 40 har sällan erektionsproblem på grund av nervositet eller rädsla för att inte duga. Ofta lever de ett regelbundet liv med en fast partner.

  • Men män mitt i livet får ofta besvär med erektionen, om det uppstår brytningar i maktbalansen i förhållandet. Eller om kvinnan tycker att han inte tillfredsställer henne ordentligt. Eller om partnern vänsterprasslar ofta, berättar Hanne Ris Ör.

Det finns t ex män som får problem med potensen för att de har upplevt en skilsmässa på grund av partnerns otrohet. Nu är de på väg in i ett nytt förhållande men potensproblemen följer ofta med.

När män når 40-50-årsaldern bildas det små förkalkningar i blodkärlen i penis. Förkalkningarna påverkar blodtillförseln och därmed erektionen. Penis blir inte lika lätt styv som den blev tidigare. Den behöver ofta stimuleras fysiskt för att bli styv, och det kan bli problem med att hålla erektionen hela samlaget igenom.

-Det är inte alla kvinnor som är medvetna om att det nu är dags att smeka penis, mycket. Och kvinnorna kan få problem för att de är oroliga för att mannens uteblivna erektion betyder att han inte längre tänder på henne, säger Hanne Ris Ör.

Smekövningar kan bryta den onda cirkeln

Mannen upplever sin uteblivna erektion som ett nederlag och blir rädd för att det ska upprepa sig. Det kan utveckla sig till en ond cirkel som bäst bryts genom att paret pratar om problemet.

Hanne Ris Ör rekommenderar också att paret undviker samlag ett tag och håller sig till smek- och sinnesövningar, där syftet bara är att njuta av nuet och av varandra.

Mannen och kvinnan uppmanas att utföra övningar enligt vissa regler i lugn och ro hemma på en plats där de kan koncentrera sig helt på varandra och slappna av.

  • Målet med övningarna är inte att hetsa upp varandra eller att ge varandra orgasm. I stället handlar det om att kunna känna, ge och ta och att njuta tillsammans.

Att komma underfund med var ens egen och partners gräns går, och var lusten finns. Att öva sig i att kommunicera utan ord. Och det finns inget facit, understryker Hanne Ris Ör. Om han får resning är det bra - om han inte får resning är det också bra.

  • Många människor fokuserar otroligt på själva orgasmen. Men de blir ofta överras kade över att en sualitetsträning kan vara så skön, är Hanne Ris Örs erfarenhet. Några par behöver göra övningarna två-tre gånger innan erektionsproblemen försvinner eller de har hittat tillbaka till varandra. Andra i månader innan det sker en förbättring.

-Varar det mycket länge, beror problemet på andra saker i vardagen, som vi då måste ta upp, säger Hanne Ris Ör.

Har mannen ingen möjlighet att få stånd på det ena eller andra sättet, ger Hanne Ris ör råd om hur han och hans partner i fortsättningen kan ha ett sexliv tillsammans genom att t ex använda olika hjälpmedel. Män kan faktiskt få utlösning även om penis inte är styv.

Man kan använda fingrarna eller andra delar av kroppen. Man kan slicka varandra. Samlag är inte enda sättet att njuta sex på.

Professionell hjälp är den bästa vägen ut ur problemet

Hanne Risör rekommenderar alltid par med potensproblem att söka professionell sexologisk hjälp. Försöker man hitta fel hos varandra dröjer det inte länge förrän man hamnar i en låst situation och det kan vara svårt att veta hur man kommer vidare, om man inte har en neutral person till hjälp.

Hon hävdar att impotens också handlar om hur man lever tillsammans som ett par. Om man kommer ihåg att ge varandra kramar och att ha nära kontakt. Om man t ex ger sig tid att äta frukost tillsammans. Det handlar om livskvalitet.

  • Om man slarvar med att vårda sitt förhållande och tror att allting nog ska ordna sig, komma av sig själv, då lurar man både sig själv och sin partner, säger Hanne Ris Ör avslutningsvis.