Är mäns och kvinnors orgasmer olika?

Läs svaret från experten på iform.se

Fråga

Är det någon skillnad på mäns och kvinnors orgasm? Och uppfattar de den på samma sätt?

Svar

De flesta uppfattar väl orgasmen som själva utlösningen, och rent fysiskt är det ingen större skillnad på mäns och kvinnors orgasm. Strax innan själva orgasmen är pulsen, blodtrycket och andningen på ett maximum, och musklerna är fullständigt spända.

Hos kvinnan gör livmodern och musklerna i slidan en rad mycket snabba sammandragningar. Dessa sammandragningar kommer med mindre än en sekunds mellanrum.

Hos mannen sker det sammandragningar i musklerna i urinröret, i bäckenbotten och omkring penis, och detta medför att säden sprutas ut.

Psykiskt är det en lustkänsla, som är svår att beskriva. Den är olika från person till person, men alla upplever nog en känsla av belåtenhet.