5 fantastiska fördelar med att vara lång

Det är inte bara på konserter och på bion du gynnas av några extra centimeter. Forskning pekar på en hel del vinster med att vara lång, tex ett mer hälsosamt hjärta.

Lång kvinna som står på en löpbana

LÄNGD En lång kropp kan vara en fördel när du springer eftersom du tar längre steg och lägger färre krafter på att ta dig framåt.

© iStock

Det har bara gått åt ett håll med vår längd under de senaste 100 åren, och det är uppåt. Hela 7 cm har svenskarna skjutit i höjden sedan 1900-talet och idag är vi bland de 20 längsta i världen. Det visar en stor studie som publicerades för ett par år sedan, med 18,6 miljoner människor från 200 länder.

Och det är kanske inte så tokigt, för långa människor har faktiskt flera fördelar. Nedanför har vi samlat några av dem som forskningen verkar vara på det klara med.

1. Hälsosammare hjärta 🫀

Man vet inte riktigt varför, men enligt en lång rad vetenskapliga undersökningar så sitter de mest välmående hjärtana i de längsta kropparna. En amerikansk undersökning, från 2015, med nästan 200.000 deltagare visade t ex att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskade med 13,5 procent för varje 6,5 cm en person var längre än genomsnittet i studien.

En undersökning från i år, där man studerat medicinska och genetiska data från 280.000 värnpliktiga i USA,visar också att ju längre soldaterna var, desto lägre var risken för att de led av hjärtrelaterade sjukdomar.

2. Du tjänar mer 💰

Långa människor får högre lön. Det pekar flera studier på, t ex en från Australien, där forskare fördjupade sig i en nationell arbetsmarknadundersökning. Här visade det dig att lönen ökade med 5.000 kr per år för varje 5 cm en persons längd var över genomsnittet. Däremot gjorde deras BMI ingen skillnad.

En kinesisk studie, från 2020, där man studerade löner bland 3.500 vuxna kom fram till samma resultat. Inkomsten steg med 1,3 procent om året för varje centimeter på längden.Andra undersökningar har också visat att ju längre du är, desto högre utbildning har du också.

3. Högre IQ 🧠

Är du lång har du möjligen också högt IQ. I en studie från Edinburgh University analyserade forskare DNA från 6.815 människor och såg att det fanns ett samband mellan de gener som gör oss långa och de gener som gör oss intelligenta. Enligt forskarna kan det bero på att långa och intelligenta människor ofta får barn ihop, då bägge delar anses attraktivt.

Andra studier har kommit fram till att långa skolbarn klarar sig bättre i intelligenstest. De resultaten förklaras dock med att duktiga barn har en tendens att komma från resursstarka familjer med en hälsosam uppväxt och goda förutsättningar att växa.

4. Du kan gå och springa längre 🏃🏽‍♀️🚶🏼‍♀️

Alla föräldrar är medvetna om att barn blir trötta fortare än vuxna när de går. Enligt forskning gäller samma sak för korta människor. Ju längre du är, desto mer energi sparar du nämligen på dina promenader och löpturer eftersom du tar längre steg. Rent energimässigt kostar ett steg lika mycket om du är lång eller kort, men korta människor behöver ta fler steg för att gå samma distans och därför blir de snabbare trötta.

5. Din längd gör dig attraktiv 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏼

Flera studier pekar på att kvinnor föredrar längre män. Hela 20 cm längre ska den manliga partnern helst vara, enligt en runtfrågning bland 650 psykologistuderande i USA.

Forskning har visat liknande tendenser för långa kvinnor. I en studie ombads 100 australiska män och kvinnor och 100 kinesiska män och kvinnor att bedöma 96 olika kvinnokroppar i åldern 20-45 på en skala från 1-7, utifrån hur attraktiva de tyckte att de var. I bägge länderna fick de längsta kvinnorna flest poäng. Resultaten handlar dock bara om utseendet, och det är som bekant mycket annat som drar oss till andra.