Fråga I FORM: Varför blir jag alltid andfådd i trapporna?

Jag bor på våning 3 och är i bra form. Varför blir jag då andfådd i trapporna?

Trapporna blir mycket lättare och roligare om du tränar i dem. Eller använd en stegmaskin.

Trapporna känns jobbiga eftersom du använder kroppen på ett helt annat sätt än när du t ex springer, cyklar och simmar. Även om du är i bra form, har du inte tränat exakt de delar av musklerna som är inblandade när du går i trappor.

Det kommer därför att fi nnas "flaskhalsar" i musklerna, som hindrar dig från att utnyttja din i övrigt goda form.