Tre tekniker som du snabbt lär dig

Det är lätt att gå med stavar, även om armarnas rörelser i början kan kännas lite för snabba. Men man vänjer sig snart vid det och efterhand som rytmen infinner sig kan man byta mellan de olika teknikerna. Kom ihåg att stavarna alltid ska föras - inte stötas - i underlaget.

Växelteknik

Stavarna rörs i samma rytm som armarna arbetar i när du går som vanligt. Det innebär att höger och vänster stav ska föras fram växelvis, samtidigt med motsatt ben.

Staven sätts ner vid främsta fotens häl. Med stavarna kan du dra kroppen framåt och senare i rörelsen ge kroppen skjuts framåt.

Sänk axlarna och titta framåt. Fokusera på att använda armarna och ta avtramp med stortån i underlaget så att vadmusklerna aktiveras. Håll ett fast grepp om staven när du sätter ner den och släpp efterhand som armen glider bakåt så att du till slut bara håller med tummen och pekfingret.

Parallellteknik

Arbeta synkroniserat med armarna. Du sätter samtidigt båda stavarna i marken vid hälen på den fot som är främst. Först drar du fram kroppen med båda armarna och skjuter fart när stavarna är bakom dig.

Även här ska du lossa greppet om stavarna så att du bara håller med tummen och pekfingret.

Parallelltekniken är bra som omväxling. Eller när du ska ta dig upp- eller nerför branta backar.

Skidgång

Du går eller springer genom att ta extra avstamp med foten så att rörelserna blir mer hoppande och glidande och armrörelserna större. Staven placeras fortfarande i marken vid den främsta foten och ditt grepp om staven lossas i takt med att den förs bakåt. De kraftfulla rörelserna gör stegen längre och det blir hårdare träning för kroppen.

Hur långa stavar?

Längden på stavarna ska vara 0,7 x din längd. Det innebär att underarmen ska vara vågrät när du håller om handtaget och har armbågarna i sidan. Är du osäker är det bättre om de är lite för korta än för långa. Långa stavar medför att man spänner axlar och nacke onödigt mycket för att lyfta stavarna. Nordic walking-stavar är både solida och fjädrande, så att de håller i alla sorters terräng och dämpar de stötar som fortplantar sig upp genom armar och axlar när de sätts i marken.