Träna dig klar i skallen

Träna och håll huvudet på skaft när du blir äldre.

Detta enligt en stor amerikansk undersökning där över 9 000 kvinnor från 65 år och uppåt fick uppge hur mycket de hade tränat då de var i 30- och 50-årsåldern samt senare i livet.

Alla deltagare fick göra ett test för att mäta mentala kapacitet och resultaten visade att de som tränade regelbundet i en eller fler av dessa perioder var klarare i huvudet än de som levt inaktivt.

Motionera!

Slutsatsen av undersökningen är att man minskar risken för att få reducerad mental kapacitet och drabbas av demens om man är fysiskt aktiv.

En svaghet i undersökningen är dock att den bygger på att deltagarna fick göra en egen uppskattning av vad träning innebär, begreppet var inte klart definierat.